OM Sverige söker en ny koordinator för TeenStreet-ledarteamet med start på lägret i augusti 2020. TeenStreet är OM:s årliga internationella tonårsläger och är en viktig i del av vår strategi för att forma missionella lärjungar.

Requirements

Som TeenStreet-koordinator blir ditt huvudansvar att:

• Leda TeenStreet Sveriges ledarteam

• Utveckla TeenStreet Sverige och dess nätverk i samverkan med OM Sveriges ledarskap och i enlighet med dess vision

• Representera TeenStreet Sverige inför TeenStreet International

• Uppehålla relationen med våra lokala partners (pastorer, ungdomsledare, coaches, volontärer etc.) genom telefon, e-post, Facebook, hemsida, sms, utskick.

• Vara proaktiv i upprätthållandet av relationer med lokala partners (pastorer, ungdomsledare, TS-coacher, volontärer etc.) genom mötesbesök, via telefon, e-post, sociala medier, hemsida, sms, utskick m.m.

• Koordinera rekryteringen och anmälningsprocessen inför TeenStreets events (f.n. TS-lägret, ledardagen och TeenStreet on the Road)

• Se till att deltagarna förstår och går med på att följa OM:s och TeenStreets riktlinjer och regler (säkerhet, kultur, andlighet/lärjungaskap)Du har följande egenskaper och förmågor:

• Är överlåten till Jesus – du blir en förebild för många

• Har ett hjärta för mission

• Har relevant arbetslivserfarenhet

• Är tillgänglig för arbete ca 20 timmar i veckan (hemifrån eller på kontoret)

• Ha ett flexibelt arbetsschema där kvällar och helger regelbundet ingår

• Är villig att resa för att möta församlingsledare och ungdomsgrupper runt om i landet

• Medverkar på TeenStreets planeringskonferenser i Europa (vår & höst)

• Medverkar på alla årets TeenStreet-events

• Är redo att söka understöd från personliga givare och din sändande församling, alternativt söker deltidsjobb

Start date
As soon as possible
Length of Commitment
2-3 Years
Full or part time
Part Time
Categories
Mentoring and Discipleship, TeenStreet, Kids, Youth and Students

Tell me more...