UDHËHEQJA GLOBALE

SKUADRA E UDHËHEQJES

Lawrence Tong

Drejtor Ndërkombëtar

Singapor

Katherine Porter

Drejtoreshë Ndërkombëtare e Asociuar, Zhvillimi Organizativ
UK (Mbretëria e Bashkuar)

Katerina Porter (Katherine Porter) drejton Zhvillimin Organizativ të OM-it, i cili është përgjegjës për trajnimin, zhvillimin e lidershipit, formimin frymëror dhe bordet në të gjithë OM-in.

Ian

DREJTOR NDËRKOMBËTAR I ASOCIUAR, SHËRBESAT E FUSHËS
Evropë

Jani (Ian) drejton shërbesat e fushës në OM, duke u siguruar që vizioni dhe misioni i OM-it të realizohen në aktivitetet e përditshme të shërbesave të ndryshme.

I'Ching Chan-Thomas

Drejtoreshë e Asociuar Ndërkombëtare, Burimet Globale
Malajzi

I'Ching Chan-Thomas drejton strategjitë globale të burimeve të OM-it, duke siguruar që nevojat e shërbesës në fushë të identifikohen qartë dhe të prioritizohen për efektivitetin maksimal.

Gian Walser

Drejtor Ndërkombëtar i Asociuar,  Shërbimet Globale
Zvicër

Xhan Uolser (Gian Walser) drejton shërbimet globale për të siguruar struktura efikase operative, shërbime  dhe sisteme administrative për OM-in.

Peter Tarantal

Drejtor Ndërkombëtar i Asociuar, Formimi i së Ardhmes Sonë së Bashku
Afrika e Jugut

Pjetër Tarantal (Peter Tarantal) drejton Formimi i së Ardhmes Sonë së Bashku (Shaping Our Future Together) për të siguruar një kuptim të thellë dhe udhëzime mbi kulturën, sistemet, strukturat dhe proceset e OM-it të mbështetura nga themelet teologjike dhe misiologjike që përputhen me vlerat thelbësore të organizatës sonë të komunitetit të larmishëm dhe të barabartë.

Governing board

Jon Seeley

BORDI GLOBAL
Australia

Albert Teh

Bordi global
Malaysia

Zenaida Maramara

Bordi Global
Philippines

Shura Façanha

Bordi Global
Ecuador

Andrea Vogt

Bordi Global
Germany

Paul Hynam

Bordi Global
Barbados

Mary Lederleitner

Bordi Global
United States

Seang-Pin Saw

Global board
Singapore

Wei-Leong Goh

Bordi Global
Singapore

Julyan Lidstone

Bordi Global
United Kingdom

Bert van de Haar

Bordi Global
Netherlands

Calisto Odede

Bordi Global
Kenya

Founders

George Verwer

United States    
United Kingdom

Dale Rhoton

United States

Founded in Faithfulness

We are accountable stewards

Everything is God's. Therefore, we will be transparent and accountable to our donors and to our fields based on our agreements, and we will show grace to one another.

 

Learn more