Shqipëria

Merrni pjesë në një bashkësi globale të ndjekësve të Jezusit, të bashkuar për të ndarë dashurinë e Perëndisë.

55300_Woman_by_house

“Ne jemi në një mision për ta çuar ungjillin në skajet më të largëta të botës, duke përmbushur Urdhërimin e Madh në këtë brez. Nuk ka asnjë vend tepër larg, asnjë detyrë tepër të vështirë dhe asnjë njeri që ne nuk do të përpiqemi të arrijmë.

 

- LORENC TONG (LAWRENCE TONG)
DREJTOR NDËRKOMBËTAR