Logos Hope er OM's skib, som sejler rundt i verdens havnebyer for at dele viden, hjælp og håb ud til mennesker. Du kan påmønstre og blive en del af den helt unikke besætning på over 400 kristne volontører fra mere end 45 lande!


Livet om bord

Alle på skibet har en 8-timers arbejdsdag i en af de mange forskellige afdelinger om bord, fx maskinrummet, dækket, skolen, vaskeriet, boghandlen, konferencecentret og caféen. Samtidig modtager alle undervisning i tværkulturel forståelse, kommunikation, lederskab, og om hvordan man forstår og omsætter bibelens budskab. 
Derudover er der mange valgfrie seminarer såsom musik, drama, dans, dukketeater mv.

Målet er, at besætningen opdager og udvikler deres gaver, evner og talenter. Fælles for alle om bord er den kristne tro og ønsket om at vise Guds kærlighed både i ord og handling.


Udadvendt arbejde

Skibet sejler verden rundt og opholder sig i gennemsnit 3 uger i hver havn. Her er målet at bringe viden, hjælp og håb.

  • Viden bringes ved at skibet har en stor boghandel om bord med over 5000 bøger, der enten sælges til billige priser eller doneres til lokale undervisningsinstitutioner eller kirker.
  • Hjælp bringes ved at besætningsmedlemmerne hjælper praktisk til, hvor der er behov for det i de lokale byer, for eksempel gennem nødhjælp og hjælp-til-selvhjælpsprogrammer.
  • At fortælle om håbet i Jesus er det overordnede endemål med alt, hvad der foregår på Logos Hope.  

I hver havn sender skibet teams ud til de lokale kirker og menigheder, hvor de bliver involveret i allerede eksisterende kristent arbejde. Det kan f.eks være at besøge cellegrupper, fængsler, skoler og børnehjem. Teams har også mange gange hjulpet hospitaler, skoler, kirker og børnehjem med deres byggeprojekter.


Kort eller lang tid

Der er mulighed for at rejse ud med Logos Hope i  1 år, 2 år eller i 9 uger (STEP-programmet). Man kan komme ombord enten i slutningen af august eller slutningen af januar.


Pris

Det koster cirka 6200 kr. pr. måned at sejle med Logos Hope. 


Krav

For at komme med skal du være fyldt 18 år; have været en personlig kristen i minimum et år; have din kirkes anbefaling og finde sponsorer til at dække udgifterne ved at være om bord.

Ønsker du flere informationer om muligheden for at komme ud med Logos Hope eller har du bare spørgsmål er du velkommen til at kontakte os