"Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus." – Kol. 1:28

At være mentor indebærer viden, oplæring og træning i forskellige færdigheder, men det er så meget mere end det. Det er at være vidne til et liv der bliver levet i åbenhed og som er værd at efterligne; måske er det en ældre erfaren person, som holder stigen for en yngre kollega.

Det kunne være en person der med stor tålmodighed hjælper andre til at turde forsøge og erfare, at de kan lære nye ting.

I OM værdsætter vi folk fra alle kulturer og baggrunde, fordi vi ved, at vi kan lære af hinanden. Mentoring i OM er ikke bare et smart ord - det er noget håndgribeligt, at vandre side ved side, vandre i tro, for sammen at se, hvordan vi hver især udvikler os og vokser i det Gud har givet os af evner og gaver. Det er ikke bare tom snak, det er noget der sker.

Når få kirkeledere skal hjælpe rigtig mange nye troende , betyder det, at der er akut mangel på mentorer i OM’s mange arbejdsgrene. Vi ønsker mentorer, som også er villige til at lære nyt:

ydmyge, tålmodige, opmuntrende, troende, villige til at åbne deres Bibel og deres liv.

Personer, der er mere kendt for at de elsker de mennesker de tjener iblandt end kendt for deres ekspertise, er dem vi søger som mentorer. Mest af alt ønsker vi gudfrygtige mentorer som vil coache og oplære nye mentorer og som ser det som den bedste måde at bruge livet på, og ikke blot som tjeneste.

Kom og undervis os. Kom og lær af os.

  • Indlevelsesprogram (Ireland)

     

  • Missions Discipleship Training (MDT) (Sydafrika)

     

  • Transit Challenge (Kroatien & Montenegro)

     

  • Mændenes rejseteam (Mellemøsten & Nordafrika)