OM Danmark

Om Danmark er den danske afdeling af den internationale, tværkirkelige missionsorganisation Operation Mobilisation, som arbejder med mission i 110 lande og gennem skibet Logos Hope. Vores vision er, at se efterfølgere af Jesus i levende fællesskaber blandt de mindst nåede.

“The bottom line in mission work is people work... loving them, serving them and helping them become strong disciples of Jesus.” - Gerorge Verver

Formål

1. At sende danske kristne godt ud i verden med evangeliet. 

Ved at rejse ud får du mulighed for at:

  • Dele evangeliet på kreative måder gennem for eksempel musik, samtale, drama, sport, praktisk arbejde, kunst, nødhjælp, undervisning og uddeling af litteratur.
  • Prøve dine grænser af og blive udfordret i din tro.
  • Lære discipelskab.
  • Opleve et stærkt kristent fællesskab og få venner for livet fra hele verden.
  • Arbejde i mange forskellige områder af verden.
  • Modtage undervisning, der går hånd i hånd med praktik.

For at tage ud med OM skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal elske Jesus.
  • Du skal være fyldt 18 år (med undtagelse af TeenStreet).
  • Du skal have været en personlig kristen i mindst et år.
  • Du skal have en anbefaling fra din kirke (vi sender et spørgeskema til din kirke, når du har indsendt din ansøgning).

2. At inspirere og mobilisere danske kristne til at involvere sig i mission. 

3,3 milliarder mennesker lever i øjeblikket et sted, hvor mindre end 5% af befolkningen kender Jesus. De er de mindst nåede, og i OM mener vi, at alle kristne og alle kirker har et medansvar for at nå disse mennesker med evangeliet om Jesus. Har du lyst til at få OM på besøg i din kirke, skole, klub, forening eller andet og høre mere om, hvordan I kan blive involveret? Så kontakt os på info.dk@om.org eller tlf. 42453500 og hør mere ommulighederne! 


Studentermedhjælper August Bramming, landsleder Helle Rønne Samuelsen, bogholder Marianne Salvigsen, personnel officer Kristian Knudsen og praktikant Trine Lodberg Jensen