"Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede..." – Esajas 61:1b

Hvordan kan det være, at OM interesserer sig for et så svært målbart begreb som retfærdighed?

Først og fremmest fordi Gud tager retfærdighed alvorligt, og vi ønsker at afspejle Ham i alt, hvad vi gør. For det andet, fordi der er så meget uretfærdighed i verden, og vi må lære at flytte fokus fra at beklage os eller ignorere det, til at vi ser retfærdigheden ske fyldest igen og igen for ét menneske af gangen.

Når man står op for retfærdighed, beskæftiger man sig med de dybereliggende og ofte skjulte kræfter i et samfund, og ikke kun de synlige konsekvenser. Bag børnearbejde skjuler der sig f.eks. et manglende system til at tage hånd om børns sikkerhed og rettigheder. Kvinder i sex-branchen har ofte ikke andre muligheder for indtægt.

At arbejde for retfærdighed for dem, som er undertrykte og uretfærdigt behandlet, kræver, at man viser barmhjertighed og yder den på en meget konkret måde: f.eks. oplærer dem i et håndværk eller igangsætter juridiske kampagner for at skabe opmærksomhed omkring emnet, både i verden og blandt Guds folk.

Har du stor barmhjertighed for dem som bliver uretfærdigt behandlet? Har du en juridisk uddannelse eller på anden måde en evne til at identificere og konfrontere disse underliggende temaer? Har du evnen til at kommunikere retfærdighed? Alle disse talenter og mange andre kan bruges i arbejdet for retfærdighed, for vi har alle den værdighed at vi er skabt i Guds billede.

Det er på tide at vi bliver talerør for dem som ikke kan tale deres egen sag. Hvad har du at sige?

 • Flygtninge i Europa (Grækenland)

   

 • Freedom Climb - Cathey

   

 • Mercy's historie (Ghana)

   

 • Skrædderi i Bangladesh

   

 • Besa's historie (Balkan)