Rekisteriseloste ja evästekäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Operaatio Mobilisaatio ry (OM)
Yliopistonkatu 58 B, 5. krs
33100 Tampere
p. +358 3 213 1300
info.fi@om.org

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Minna Hämäläinen, tietosuojavastaava
Operaatio Mobilisaatio ry (OM)
Yliopistonkatu 58 B, 5. krs
33100 Tampere
p. +358 3 213 1300
tietosuojavastaava.fi@om.org

3. Rekisterin nimi
Operaatio Mobilisaatio ry:n osoite- ja henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään jäsen- ja asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin ja varainhankintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja analysointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää henkilötietolain mukaisesti rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden toimintaan liittyviin tarkoituksiin, suoramarkkinointiin, muihin osoitteellisiin lähetyksiin ja tutkimustoimintaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimet
• osoitetiedot
• puhelinnumerot
• sähköpostiosoitteet
• syntymäaika
• asuinmaa
• äidinkieli
• lahjoitustiedot
• yhteydenotot
• tilaus- ja peruutustiedot
• mahdolliset muut rekisteröidyn antamat tai rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot, joita tarvitaan esimerkiksi hakuprosessin yhteydessä

Rekisteriin kerätään myös tapahtumaosallistumiseen, asiakkuuteen ja jäsenyyteen liittyviä tietoja, kuten:

• osallistuminen Operaatio Mobilisaation koulutuksiin ja lyhytaikaiseen ja/tai pitkäaikaiseen työhön
• jäsenyystiedot ja mahdolliset Operaatio Mobilisaation ry:n luottamustoimitiedot
• lähettäjärenkaisiin kuuluminen
• yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen lahjoitusten tiedot
• uutiskirjeiden ja OM Uutiset -lehden tilaukset
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa
(esim. reklamaatiot ja muut palautteet ja yhteydenotot sekä arvonta- ja kilpailutiedot)
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä käytetään rekisteröidyn itsensä antamia tietoja esimerkiksi vastaus- ja palautelomakkeiden, hakulomakkeiden, verkkopalvelujen, lahjoitusten, renkaisiin liittymisten, tilaisuuksien tai suorien yhteydenottojen yhteydessä. Osoitteellisten lähetysten saajien osoite- ja kuolintietojen päivitykset saadaan Postin tarjoaman palvelun kautta, mikäli henkilö ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Muutoin tietojen päivitys tapahtuu rekisteröidyn itsensä aloitteesta ja antamilla tiedoilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai muuten tarkoituksenmukaista. Operaatio Mobilisaatio ry on osa kansainvälistä organisaatiota, ja tietoja voi liikkua kansainvälisen organisaation sisällä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, kuten esimerkiksi hakuprosessissa ulkomaille. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta ja ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on luotettavin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin, suojattu. Rekisterin käyttäjillä on käyttöoikeuksin rajattu pääsy ainoastaan heidän käyttönsä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä näitä tietoja.

10. Tarkastus, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön yhteydessä varmistutaan kysyjän henkilöllisyydestä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen esimerkiksi suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistaminen kaikista rekisterinpitäjän rekistereistä.

Evästekäytäntö

Verkkosivustomme saattavat asettaa evästeitä tietokoneellesi. Evästeiden avulla verkkosivustot keräävät tietoa sivuston käytöstä, jotta sivustoa voidaan mukauttaa ja kehittää. Lisäksi tiedot auttavat markkinoinnissa ja käytön tilastoinnissa. Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden selvittämiseen. 

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt nämä evästeet. Jos et halua näitä evästeitä, voit muuttaa nettiselaimien eväste-asetuksia. Tällöin osa verkkosivustomme toiminnoista ei välttämättä enää toimi. Lisätietoa saa osoitteesta http://www.aboutcookies.org/

Käytämme myös kolmansien osapuolten evästeitä käytön tilastointiin. Näin saamme nimettömiä käyttäjä-tietoja ja luotua tarkempia käytön raportteja sisäiseen käyttöömme. Voimme jakaa tätä tietoa maailmanlaajuisen OM järjestöperheen käyttöön.

Henkilökohtaiseen markkinointiin käytämme vain tietoja, jotka käyttäjä on vapaaehtoisesti lähettänyt meille esimerkiksi täyttämällä lomakkeen tai kyselyn. Tietoja voimme jakaa maailmanlaajuisen OM järjestöperheen käyttöön.

Kun selain ottaa yhteyden sivustoon, eväste luo ainutlaatuisen tunnistenumeron, johon selaimen tiedot ja käyttö tallentuu. Näihin tietoihin kuuluu muun muassa Internet-selaimen tyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä, vierailujen lukumäärä, päivämäärä, kellonaika, kesto, tehdyt haut ja ladatut sivut. Lisäksi on mahdollista tallentaa hiiren napsautukset, hiiren liikuttaminen, näytön vierittäminen ja sivustoon kirjoitetut tekstit. Kolmansien osapuolten evästeiden tiedot tallentuvat näiden palveluntarjoajien palvelimille.

Emme vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustoista, joille käyttäjä mahdollesti siirtyy sivustomme kautta. Kehotamme käyttäjiä lukemaan myös kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietosuojakäytännöt.