Milloin aktioihin täytyy ilmoittautua?

Aktiovaihtoehdoissa on mainittu viimeinen ilmoittautumispäivä. Suosittelemme kuitenkin ilmoittautumista hyvissä ajoin, jotta hakijalle jää aikaa valmistautua lähtöön rauhassa. Jotkut aktiot tulevat myös täyteen jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Lentoliput ovat yleensä edullisempia, kun ne varaa hyvissä ajoin. Ilmoittautumisen käsittelyyn menee muutamasta päivästä pariin viikkoon. Voit varata matkan vasta, kun hyväksymisilmoitus on saapunut toimistolta.

Mitä aktiomaksu sisältää?

Aktiomaksu sisältää kaiken, mitä tarvitset aktion aikana: majoituksen, ruokailut ja matkustuksen määränpäässä. Maksu EI sisällä matkoja Suomesta kohdemaahan, matkavakuutusta, mahdollisia rokotuksia, ilmoittautumismaksua ja taskurahaa aktion aikana.

Kerro toiveistasi osallistua aktioon ajoissa myös seurakunnassasi ja ystäväpiirissäsi. Antaminen on siunaukseksi, joten tarjoathan sen mahdollisuuden toisille. Monet haluavat osallistua matkasi kustannuksiin, koska siten he voivat itsekin olla osa lähetystyötä. Matkarahaa voi kerätä myös lähetysmyyjäisten, kirkkokahvien ja muiden tapahtumien kautta.

Mitä kieltä aktiossa puhutaan?

OM:n aktioissa tiimikielenä on englanti. Täydellinen kielitaito ei ole edellytyksenä, vaan riittää, että ymmärrät ja tulet ymmärretyksi arkipäiväisissä tilanteissa. Aktioinfossa on erikseen mainittu, jos on hyvä osata muita kieliä. 

Miten aktioon matkustetaan?

Jokainen aktioon tuleva järjestää oman matkansa kohdemaahan, koska aktiolaisia tulee eri maista. Yleensä aktiolaisia tullaan vastaan lentokentälle. Mikäli osallistujien toivotaan matkustavan bussilla tai junalla lentokentältä eteenpäin annetaan siitä tarkat ohjeet. Autamme mielellämme miettimään erilaisia matkustusvaihtoehtoja, joten kysy rohkeasti apua, jos et ole tottunut matkustaja.

Eri valtioita koskevia viisumitietoja voi selvittää Ulkoasiainministeriön sivuilta.

Mitä aktiossa tehdään?

Aktioiden yleiskuvaukset löytyvät nettisivuiltamme. Niissä kerrotaan pääpiirteissään, minkälaisesta aktiosta on kyse. Pyri kuitenkin olemaan joustava ja valmis palvelemaan miten vain voit. Tarkemmat infot ja ohjeistukset aktioon liittyen toimitetaan kohdemaasta lähempänä aktion alkua.

Milloin ja miten aktio maksetaan?

Aktion ilmoittautumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumismaksu on 30 € ja sen voit suorittaa Operaatio Mobilisaation tilille FI30 8000 1571 3148 64 viitenumerolla 9014.

Varsinainen aktiomaksu maksetaan noin 1–2 kuukautta ennen aktion alkua tai viimeistään ennen lähtöä, riippuen tilanteesta. Jos on kyse useamman kuukauden aktiosta, voi olla mahdollista maksaa maksu kuukausierissä. Saat meiltä oman viitenumeron, jolla maksu maksetaan, ja jolla mahdolliset tukijasi voivat laittaa tukea OM:n tilille juuri sinun aktiomatkaasi varten. Mikäli sinulle maksetaan tukea enemmän kuin aktiomaksuun tarvitaan, voimme maksaa niitä tilillesi lentolippuja ja muita aktiomatkaan liittyviä kuitteja vastaan.

Entä jos perun lähtöni tai OM peruu aktion?

Jos perut aktion hyvissä ajoin, palautamme aktiomaksun sinulle (ilmoittautumismaksua ei palauteta). Yleensä jos aktion alkuun on vielä yli kuukausi, peruminen onnistuu ongelmitta. Alle kuukausi aktion alkuun saattaa olla jo liian lähellä. Peruutuksen tapahtuessa alle kaksi viikkoa ennen kampanjaa, joudutaan koko aktiomaksu tai vähintäänkin puolet siitä perimään. Tämä riippuu maasta ja aktiosta.

Jos OM peruu aktion, pyrimme kanssasi löytämään sinulle mieleisen ja sopivan uuden vaihtoehdon. Voit myös olla lähtemättä ja mikäli olet maksanut aktiomaksun itse, voimme palauttaa sen sinulle aktion peruunnuttua.

Onko aktiota ennen jotain koulutusta?

OM on kansainvälinen järjestö ja varsinainen orientaatio ja koulutus tapahtuu kohdemaassa, koska aktiotiimi tulee yhteen vasta siellä. Yleensä aktion ensimmäisinä päivinä on koulutusta, joka varustaa tulevaan aktioon ja kohdemaan tapoihin ja kulttuuriin.

Suomessa järjestämme Lähetä minut -viikonloppuleiriä OM:n työstä kiinnostuneille ja omaa paikkaansa etsiville. Viikonloppuun osallistumista ei edellytetä aktioon lähteviltä toisin kuin pidempiaikaiseen työhön aikovilta, mutta se on mahdollisuus varustautua myös aktioon ja tutustua järjestöömme paremmin. Koulutus järjestetään kahdesti vuodessa. 

Suosittelemme lukemaan myös kirjoja, jotka varustavat aktioon. Etenkin Bill Hybelsin "Vain muutama askel" on hyvä valmentautumiskirja, minkä voit ostaa meiltä 10 euron hintaan. Voit kysyä toimistoltamme vinkkejä myös muista kirjoista, jotka voisivat olla avuksi aktioon valmistautumisessa.

Miksi tarvitsen seurakunnan suosituksen?

OM on kristillinen ja kansainvälinen lähetysjärjestö. Meille on tärkeää, että lähettämämme ihmiset ovat uskossa ja heillä on kotiseurakunta, joka suosittelee heitä ja tukee taloudellisesti ja rukouksin.

Kuka voi toimia suosittelijanani?

Aktiohakemuksessa kysymme seurakuntayhteyttäsi ja pastorisi tai muun seurakuntasi/yhteisösi vastuunkantajan nimeä. Olemme yhteydessä heihin puhelimitse tai sähköpostilla. Suosittelijasi tulee olla henkilö, joka tuntee sinut, mutta ei ole perheenjäsen tai muu sukulainen.

Miksi tarvitsen tukirenkaan?

OM on uskon varassa toimiva lähetysjärjestö. Muilta saatu rukoustuki on tärkeää. Voimme olla kuuliaisia Jumalalle ja hänen antamalleen kutsulle ja lähteä, mihin Jumala meitä kutsuu. Rukous on kuitenkin se muuttava voima, joka saa ihmisten sydämet kääntymään Jumalan puoleen. Tarvitsemme niitä, jotka lähettävät ja rukoilevat.

Haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseen rukoilemalla ja tukemalla tuntemaansa ihmistä. Taloudellisen kannatuksen saaminen on uskomaton siunaus, sillä näemme, kuinka Jumala käyttää toisia ihmisiä täyttämään meidän tarpeemme, jotta voimme palvella häntä. Näin lähetystyöstä muodostuu koko seurakunnan tehtävä. Toiset lähtevät ja toiset lähettävät.

Pidempiaikaiseen työhön lähteville ja kaikille kiinnostuneille OM tarjoaa koulutusmateriaalia, miten rakentaa tukirenkaan.

Kuinka paljon tarvitsen kannatusta?

Aktioiden ja opetuslapseuskoulujen hinta vaihtelee maittain. Hinta perustuu elinkustannuksiin kohdemaassa. Pidempiaikaiseen työhön lähteville OM suunnittelee sopivan budjetin, jolla katetaan elinkustannukset ja työhön liittyvät kustannukset.

Tarvitsenko matkavakuutusta?

Matkavakuutus on pakollinen kaikille aktioihin osallistuville. Jokainen huolehtii itse matkavakuutuksen hankkimisesta, ellei sitä jo ole.

Tarvitsenko raamattukoulutusta tai teologian opintoja?

OM ei vaadi raamattukoulutusta tai teologista koulutusta hakijoilta. OM tarjoaa lähetyskoulutusta ja mahdollisuuksia opetuslapseuskouluun. Tämä mahdollistaa hengellisen kasvun ja lähetyskoulutuksen samalla kun opitut asiat siirtyvät käytäntöön. Lue lisää koulutusmahdollisuuksista.

OM:lla on myös teologeille, pastoreille ja raamattukoulun käyneille tehtäviä. Johtotehtäviin, pastorien koulutukseen ja seuraavan sukupolven opetuslapseuttamiseen tarvitaan muodollisen hengellisen koulutuksen omaavia.

Minkälaista koulutusta minulle on tarjolla?

OM:llä on järjestönä vuosien kokemus koulutuksesta ja opetuksesta. Koulutus alkaa jo kotimaassa Lähetä minut -koulutusviikonlopulla, jossa tutustut Operaatio Mobilisaatioon järjestönä ja kuulet, mitä lähetyksellisellä elämäntavalla tarkoitetaan ja millaista on työskennellä kansainvälisessä ja yhteiskristillisessä lähetysjärjestössä.  Lisäksi saat käytännön neuvoja miten valmistautua lähetystyöhön.

Kun sinut on hyväksytty OM:n työhön, osallistut kahden viikon mittaiseen aloituskonferenssiin Saksassa tai Hollannissa. Eri puolilta maailmaa tulevat osallistujat saavat perehdytystä kulttuurienväliseen toimintaan ja viestintään, kulttuurishokin käsittelyyn, tiimielämään yms. liittyen.

Opetuslapseuskoulussa saat valmiuksia kristittynä kasvamiseen ja Jumalan syvempään tuntemiseen. Opetus antaa hyvän pohjan hengelliseen työhön. Opetuslapseuskoulun aikana pääsee kokeilemaan lähetystyötä käytännössä. Lyhyet aktiot ovat keskeinen osa opintoja.

Lähtiessäsi ammattiasi vastaaviin tehtäviin saat tukea ja ohjausta uusiin työtehtäviisi. Mikäli haluat syvempää raamattuopetusta ja lähetyskoulutusta, kannattaa tutustua lähetys- ja opetuslapseuskoulutusmahdollisuuksiin.

Useimmat OM:n työssä yli kaksi vuotta olleet saavat mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutuskonferensseihin kansainvälisellä tasolla. Arvioimme jatkuvasti lähettiemme tarpeita ja haluamme varustaa ihmisiä toimimaan paremmin omassa tehtävässään.

Minkä alan harjoitteluja OM voi tarjota?

OM on mukana monenlaisessa työssä ympäri maailmaa, joten millä alalla sitten oletkin, aina kannattaa kysyä mahdollisuuksista.

Maksetaanko harjoittelusta palkkaa?

Jokainen OM:n työssä oleva on vastuussa omasta taloudellisesta tuestaan. Kaikki elinkustannukset ja palkat maksetaan seurakuntien ja lähettäjien antamasta vapaaehtoisesta tuesta. Harjoittelijakin on vastuussa siitä, että elinkustannukset tulee katettua ulkomailla ollessa. Tuen tarve riippuu maasta ja ajanjaksosta. Selvitämme nämä yksityiskohtaisesti harjoittelijan ja kohdemaan kanssa.