Enemmän kuin palkkatyö

Sasha* on ollut miehensä Craigin* kanssa mukana OM:ssa jo pitkään. He asuvat Arabian niemimaalla ja nykyisessä asuinmaassa on vierähtänyt kymmenisen vuotta. Craig on tehnyt täyspäiväisesti töitä, kun taas Sasha on sekä työskennellyt että huolehtinut perheestä. ”Arabian niemimaalla työskentelee kristittyjä monenlaisissa tehtävissä”, Sasha kertoo.

Oma ammatti voi avata ovet moneen sellaiseen paikkaan, joihin muuten olisi hankala päästä. Niin kutsutussa teltantekijätyössä palkka turvaa täysin tai osittain taloudellisen toimeentulon. Teltantekijätyössä on kyse kuitenkin jostain paljon syvemmästä kuin siitä, että paikallinen yritys tai muu organisaatio maksaa palkan.

Paikallisten kanssa työskennellessä saa suoran yhteyden vähiten tavoitettuihin yhteisöihin. ”Töihin voidaan antaa oma panos. Mutta jos emme koskaan kerro, mikä meistä tekee erilaisia, paikalliset eivät koskaan tule sitä tietämään. Siinä tarvitaan tarkoitushakuisuutta”, Sasha selittää. ”Tarkoitushakuisuus näkyy valinnoissamme, ajankäytössämme ja rukouksessamme.”

Harkittuja keskustelunavauksia

Työntekijöiden on tärkeää arvioida oma työympäristönsä ja tietää, kuinka avoimesti he voivat työpaikallaan puhua uskostaan. Osa työnantajista ei salli sitä, että Jeesuksesta puhutaan töissä. Usein kristinuskoa voi kuitenkin tuoda esille pienin tavoin.

Craigilla on esimerkiksi tapana laittaa työpaikan ilmoitustaululle jakeita Sananlaskuista. ”Craig ei koskaan sano niistä mitään, mutta ne ovat esillä”, Sasha kertoo. ”Muut tulevat kommentoimaan tekstejä, ja sitä kautta saavat alkunsa monet hengelliset keskustelut.”

Kysymysten esittäminen voi auttaa paikallisia muslimeita heidän matkallaan kohti Kristusta. ”Miksi rukoilet viidesti päivässä? Miksi teurastat lampaan?”, esittää Sasha esimerkkeinä. ”Jos voimme auttaa paikallisia etsimään sekä kyseenalaistamaan uskomaansa, he ovat lähempänä totuuden löytämistä.”

Teltantekijät toivovat voivansa kertoa paikallisille kollegoille evankeliumin kokonaisuudessaan, mutta turhaa ei ole myöskään lyhyen tarinan tai raamatullisen ajatuksen jakaminen. ”Olen kertonut 1. Korinttilaiskirjeen 13. luvun määritelmän rakkaudesta”, Sasha kertoo. Eräs opiskelija totesi, ettei usko rakastaneensa ketään tuon määritelmän mukaan. Myöhemmin oli puhetta avioliitosta ja tämä opiskelija kysyi Sashalta, miten hän ja Craig ovat voineet olla niin kauan naimisissa. ”Koska olemme seuranneet Kristuksen esimerkkiä. Aiemmin kertomani määritelmä on itse asiassa Raamatusta peräisin oleva määritelmä rakkaudesta”, Sasha vastasi.

Eräässä vaiheessa Sasha ja Craig eivät voineet puhua Jeesuksesta työpaikoillaan. Keskusteluita oli kuitenkin mahdollista käydä muualla. Esimerkiksi kerran eräs työtoveri oli leikkauksen tarpeessa ja Sasha meni sairaalaan vierailemaan tämän naisen luona ja rukoilemaan hänen puolestaan. Muutama päivä myöhemmin Sasha palasi katsomaan, miten nainen voi. Innoissaan nainen kertoi: ”Muistatko, kun rukoilit puolestani sairaalassa? No, et tiennyt sitä, mutta rukoilin kanssasi.”

Nainen kertoi, että kun Sasha oli aiemmin vieraillut hänen luonaan sairaalassa, hänen perheellään ei ollut varaa maksaa leikkauksesta. Sashan vierailun jälkeen rahat saatiin kokoon. ”Hän tunnisti, että tämä oli tapahtunut vastauksena rukoukseen, jonka hän oli kanssani rukoillut”, Sasha toteaa.

Sasha kertoi naiselle, että tiesi, miksi rukoukseen oli tullut nopea vastaus. ”Rukoilin Jeesuksen nimessä. Raamatussa kerrotaan, että hän istui Jumalan oikealle puolelle ja rukoilee niiden puolesta, jotka pyytävät. Rukouksesi meni minun rukousteni kanssa suoraan Jumalan eteen.”

Pienillä asioilla on suuri vaikutus

OM:läinen Denis* on elänyt Arabian niemimaalla yli kymmenen vuotta. Vaihdettuaan työpaikkaa jonkin aikaa sitten hän sai mielenkiintoisia tilaisuuksia kertoa uskosta työtovereille. Ensin Denis alkoi pitää rukousryhmää muiden työpaikalla olevien kristittyjen kanssa. Sen jälkeen hän kertoi raamatullisista periaatteista uudelle työtiimilleen.

”On tärkeää puhua totuutta rakkaudessa”, Dennis kertoi tiimiläisilleen. Yksi miehistä kertoi myöhemmin soveltaneensa tätä periaatetta. Hän huomasi sen toimivan ja päätti pitää periaatteen.

Dennis puhuu rehellisyyden ja eettisyyden puolesta. Hän halusi rohkaista tiimiään rehellisyyteen ja korkeaan moraaliin. Pian yhden paikallisen työntekijän täytyi esittää tarjous myyjälle. Hän halusi kaunistella tarjousta, jotta se olisi houkuttelevampi, mutta Denis rohkaisi olemaan totuudellinen. Lopulta myyjä hyväksyi tarjouksen ja arvosti suuresti rehellisyyttä.

”Ihmiset ottavat pieniä asioita vastaan ja niillä on suuri vaikutus”, Denis kertoo. ”Jumala tekee paljon ilman, että edes ymmärrämme.”

*Nimi muutettu

Teksti: Nicole James
Kuva: Josiah Potter