Lähetys ja pandemian muuttama maailma

Maailma on muuttunut eikä se tule palaamaan entiselleen, näin sanoo moni asiantuntija. Kukaan ei tiedä, mitä kaikkia vaikutuksia tällä nykyisellä tilanteella on lähetystyölle. Siitä kuitenkin vallitsee yksimielisyys, että paluuta täysin entiseen ei ole mahdollista tehdä.

Operation World -rukoustyön johtaja Jason Mandryk on tiiminsä kanssa analysoinut koronan vaikutusta globaaliin lähetystyöhön. Mandrykin mukaan pandemian laajempiin vaikutuksiin kuuluu esimerkiksi se, miten globalisaation eteneminen näyttää ottaneen siipeensä ja nationalismi on entisestään saanut jalansijaa. Samalla rasismi ja muukalaispelko on kasvanut. Totalitarismiin taipuvaisissa yhteiskunnissa pandemiarajoitukset ovat antaneet lisäpontta rajoittaa entisestään ihmisten vapautta. Tämä helpottaa valtioiden mahdollisuuksia rajoittaa esimerkiksi kristittyjen yhteisiä kokoontumisia ja lisätä entisestään valvontaa.

Globaalin talouden taantuminen aiheuttaa monia haasteita lähetyskentillä. Toisaalta se myös luo mahdollisuuden kehittää uusia innovatiivisia tapoja tehdä työtä, jotta evankeliumin sanoma tavoittaisi vähiten tavoitetut ihmisryhmät. Vuonna 2015 äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä alitti ensimmäisen kerran alle 10 % rajan. Nyt vuonna 2020 äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä kasvaa jälleen ja olemme globaalisti häviämässä tätä taistelua.

Tulevaisuudessa kokonaisvaltaisen lähetystyön tarve kasvaa entisestään. Keihäänkärkenä tulee olemaan sellainen työ, joka luo työllisyyttä ja auttaa ihmisiä tekemään työtä Jumalan valtakunnan arvoilla rakentaakseen yhteiskuntaa.

Iso kysymys on, miten maailmanlaajuinen kirkko suhtautuu jatkossa lähetystyön tarpeisiin erityisesti vähiten tavoitettujen parissa. Saavatko lähiympäristön tapahtuvat päähuomion ja tuleeko lähetystyöstä vähiten tavoitettujen parissa sivujuonne kaiken muun keskellä?

Mandryk huomauttaa, että nykytilanne on paljastanut seurakunnan keskuudessa vallitsevia epäjumalia ja epäterveitä käytäntöjä. Toisaalta seurakunnissa on huomioitu yhteiskunnan kaikkein haavoittuvaisimpia ihmisiä erityisen hyvin. Se, että kristityt ovat valmiita kulkemaan heikoimpien rinnalla puhuttelee ja on todistuksena niille, jotka eivät Jeesusta vielä tunne.

Rukous on Mandrykin mukaan jotain, missä kristityt voivat loistaa. Tarvitsemme sinnikästä ja määrätietoista strategista rukousta. Rukousta, jossa me olemme yhteydessä maailmankaikkeuden Luojaan. Anomme ja pyydämme häntä vaikuttamaan tämän maailman asioihin sekä opettelemme olemaan hiljaisuudessa ja kuuntelemaan, mitä Isä meille puhuu. Rukous on ennenkin ollut avainasemassa Jumalan valtakunnan leviämiseksi. Niin tulee olemaan nytkin.

Teksti: Arno Alajoki, Operaatio Mobilisaation toiminnanjohtaja