Mitä helpommin jokin asia on toistettavissa, sitä helpommin se leviää. Tämä periaate pätee myös evankeliumin leviämiseen. Lähetystyön maailmassa puhutaan opetuslapseuttamisen ketjuista (engl. Disciple Making Movement). Erään viime vuonna julkaistun tilaston mukaan nämä ketjut vaikuttavat yhtä enemmän seurakuntien syntymiseen*. Tuon tilaston seurakunnat koostuvat keskimäärin noin 15 ihmisestä, ja vuosien 2015 ja 2020 välillä ryhmien määrä kaksinkertaistui. Ryhmiä on nyt 4,1 miljoonaa.

Jotta ketjuja voi syntyä, on ryhmien oltava helposti monistettavissa. Tarkoitan tällä sitä, että käytössä olevien mallien ja metodien on oltava riittävän yksinkertaisia ja sellaisia, että ne voi toteuttaa ilman suuria resursseja tai ulkomailta tulevaa työvoimaa. Jos metodit ovat monimutkaisia, ne ennen pitkää tyrehdyttävät evankeliumin leviämisen.

Lähetystyöntekijän tai evankelistan tehtävänä on käynnistää ketjuuntuminen ja sen jälkeen ruokkia sen etenemistä. Suurin osa ihmisistä tulee tuntemaan Jeesuksen, koska heidän perheenjäsenensä, ystävänsä tai työtoverinsa on todistanut heille Jeesuksesta. Todellinen muutos on tapahtunut silloin, kun paikalliset omistavat työn ja pystyvät viemään sitä eteenpäin.

Uusia uskovia on autettava näkemään oman yhteisönsä lisäksi naapurimaat tai -yhteisöt, joilla on tarve kuulla sanoma Jeesuksesta. Usein opetuslapseuttamisen ketjut kasvavat alkuvaiheessa vauhdikkaasti, mutta ajan kuluessa kasvu hiipuu. Hiipumisen syitä voi olla useita, kuten se, että suurin osa oman yhteisön jäsenistä on kuullut evankeliumin ja tehnyt oman päätöksensä sen suhteen. Tällöin on tärkeää kohdistaa katse naapuriyhteisöihin ja -maihin. Näin syntyy ketjuuntumisen ketjuja (engl. Movements Making Movements). 

OM:n työssä halutaan panostaa opetuslapseuttamisen ketjujen syntymiseen ja laajenemiseen. Evankeliumin leviäminen vähiten tavoitettujen parissa edellyttää tätä. Tulevaisuudessa suuri osa lähetystyöntekijöistä myös vähiten tavoitetuilla alueilla on paikallisia tai lähialueilta kotoisin olevia.

Samalla herää väistämättä kysymys, onko opetuslapseuttamisen ketjuuntuminen mahdollista myös meillä Suomessa. Lyhyt vastaus tähän on kyllä, mutta ei nykyisillä malleilla. Ketkä ovat meidän yhteisöissämme ne ihmiset, jotka ovat evankeliumin sanoman ulottumattomissa kielellisten, kulttuuristen tai maantieteellisten syiden tähden? Miettiessäsi vastausta tähän kysymykseen saatat pohtia, miten heidät voisi tavoittaa. Yksi hyödyllinen työkalu on Discovery Bible Study (DBS), josta kerrotaan enemmän täällä

Teksti: Arno 


*Global Movement Statistics, 2414now.net/resources

Kuva: Doseong Park