Operaatio Mobilisaation keräyslupa

Keräyslupa: RA/2016/516 myöntänyt Poliisihallitus 22.9.2016 ajalle 1.1.2017–31.12.2021 (koko Suomen alueella paitsi Ahvenanmaa).

Varat käytetään Operaatio Mobilisaation lähetys- ja kehitysyhteistyöhön ja sitä tukevaan toimintaan kotimaassa. Kerätyt varat pyritään käyttämään keräysluvassa mainittuna aikana.