Tylsästä rukouksesta virvoittavaksi

Jeesus teki paljon ihmeellisiä asioita. Hän osasi tulkita kirjoituksia, lukea ihmisten sydämen ajatuksia, ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita, kävellä vetten päällä... Kuitenkin ainoa asia, jonka opetuslapset pyysivät Jeesusta heille opettamaan, oli ”Herra, opeta meitä rukoilemaan”. (Luuk 11:1) He näkivät Mestarinsa rukoilevan, ja näky Jeesuksesta rukoilemassa oli tehnyt heihin suuremman vaikutuksen kuin mitkään ihmeteot!

Valtaosa tuntemistani kristityistä on tyytymättömiä omaan rukouselämäänsä. Rukous tuntuu tylsältä ja on kaukana siitä, mitä sen toivoisi olevan: intiimiä, väkevää, innostavaa ja virvoittavaa.

Rukouselämämme saattaa tuntua yksitoikkoiselta, koska rukouksemme keskittyvät lopulta helposti arkemme, henkilökohtaisten ajatuksiemme ja huoliemme ympärille. Loppujen lopuksi elämämme koostuu noin viidestä päivittäin tai viikoittain toistuvasta asiasta. On siis hyvin normaalia, että rukous ei innosta, eikä useimmiten tunnu siltä, että ”nyt haluaisin rukoilla”. Meidän ei kuitenkaan tulisi tyytyä tähän.

Rukoile Raamattua

Saatat yllättyä, kuinka monet jakeet Raamatussa ovat rukousta. Minua on rukouselämässäni auttanut kulloinkin lukemani Raamatun tekstin kautta rukoileminen. Idea ei ole uusi. Muun muassa Apostolien teoista (4:24–29) voimme lukea, kuinka alkuseurakunta rukoilee Psalmin 2 sanoin.

Anna rukouksesi kummuta Jumalan sanan kautta. Tähän soveltuvat hyvin Psalmit ja Uuden testamentin kirjeet, mutta myös muut Raamatun kirjat. Tällöin myös laajempi konteksti voi muuttua rukoukseksi.

”Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.” (Fil. 1:6)

***

Herra, me tunnustamme edessäsi oman keskeneräisyytemme.
Kiitos siitä, että olet aloittanut hyvän työsi meissä
kutsumalla meidät nimeltä omiksesi Poikasi Jeesuksen ristintyön kautta.
Kiitos, että saamme luottaa siihen, että viet työsi meissä päätökseen.
Pyydämme, että teet työtäsi myös meidän rukouselämässämme.
Aamen.

Teksti: Spiros Vampoulas