We won't let the coronavirus stop the spread of the Gospel

COVID-19 KRISEHJELP

Din gave hjelper oss å fortsette arbeidet med misjon og nødhjelp gjennom denne globale pandemien.

GI NÅ

GI NÅ

Koronaviruset har tatt tusener av liv og hvert eneste land i verden er påvirket. Mens markeder, kaféer, kirker og offentlige parker lukkes, er mennesker som enda ikke har hørt evangeliet isolert i egne hjem, uten fellesskap eller omsorg og ofte uten inntekt. Flyktninger og hjemløse er nå mer alene enn noen gang når leirer og hjelpeorganisasjoner strever med å holde åpent pga sviktende inntekter og frykt for kontakt med andre.

COVID-19 truer Guds arbeid gjennom frykt, karantene og knappe ressurser. Nå, mer enn noen gang, må vi kjempe fremover med Jesu’ lys. Vi må lette byrdene for de marginaliserte og styrke misjonærene ute på misjonsfeltet.

“Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.” Gal.6:9

Hvordan kan du hjelpe?

R66217

Jeg vil gjerne støtte med 300 kroner hver mnd i de neste 10 mnd

Gi nå

Arbeidere som Henry og kona hans

Med stille gater og begrensede bevegelsesmuligheter er kristent arbeid i Israel blitt vanskelig. Men Henry og kona hans har funnet alternative måter å dele Guds kjærlighet på. De sender sms til naboene for å sjekke om de er friske og spør om hva de trenger. Hvis de går forbi naboer i gangen i blokka der de bor, deler de gode og oppmuntrende ord. De forsikrer folk om at Gud har kontroll på situasjonen.

I denne spesielle tiden jobber de hardt for å holde kontakt med det lille samfunnet av nye troende. Gjennom oppmuntrende meldinger, bønnemøter på nett og videokonferanser for fellesskap, er de aktive, samtidig som det vet at de kan gjøre mer.

En gave på f.eks kr 300 pr måned i ti måneder kan hjelpe menighetsplantere som Henry å forsørge egne familier, og samtidig støtte gruppene av nye troende.
 


R66212

  • Gi kr 300 hver med de neste 10 med
  • Gi kr 750 som en engangsgave
  • Eller valgfritt beløp som en engangsgave

Gi nå

Arbeidere som Anne

I en klynge av fattigslige skur sør for Sahara i Afrika, vil du finne Mercy House. Dette er både et dagsenter for barn og krisesenter for unge jenter som har vært utsatt for menneskehandel eller blitt misbrukt. Barna på Mercy House får mat, enkel skolegang, bibelundervisning og bønn.

På grunn av COVID-19-trusselen, er skolene nå stengt, inkludert skolen på Mercy House. Jentene fra krisesenteret er flyttet til et alternativt sted. Dagsenterbarna må imidlertid holde seg hjemme og får derfor ikke de daglige måltider de pleide å få på skolen. Anne, som arbeider ved Mercy House, finner trøst i at barna vet hvordan de kan be og gi sine behov og bekymringer til Gud. Hun er også smertelig klar over at Mercy House var hovedkilden til mat for mange av barna.

En engangsgave på f.eks kr 700 kan hjelpe misjonærer som Anne å gi omsorg og støtte til sårbare mennesker i denne krisen.

Gi nå

Vil du hjelpe dem så de kan holde på med dette gjennom COVID-19 pandemien?

Vipps:
103515

Bankgiro: 3000.14.81009

Merk gaven Korona-håp