Bønneteam på Holmlia.

 

Operasjon Mobilisering sin visjon er: «Vi ønsker å se levende fellesskap av Jesus-etterfølgere-blant de minst nådde.»

På Holmlia bydel ved Oslo, planlegger OM å starte et langtidsteam i samarbeid med Misjonskirken Syd fra høsten 2019, for å se dette skje. I forkant av dette inviterer vi til FIELDTRIP – bønneteam – på Holmlia. Disse to teamene er åpne for alle. I tillegg er dette en mulighet for deg som vurderer å tjene Gud på langtidsteamet på Holmlia, til å bli kjent med stedet og avklare eventuell videre tjeneste.

• APRILTEAM: lørdag 6.- fredag 12. april. Teamet samles lørdag kl 19 og avsluttes fredag kl 12. Påmelding innen 24. mars.

• PINSETEAM: torsdag 6. – mandag 10. juni. Teamet samles torsdag kl 19 og avsluttes mandag kl 14. Påmelding innen 15. mai

Aktivitet/ innhold: Å søke Gud og å be for menneskene på Holmlia vil være teamets primære oppgave. Temaet vil besøke nabolagene og steder der folk samles, møte mennesker og nøkkelpersoner som forteller om behov og utfordringer og delta i enkelte møter i eksisterende kristent arbeid.

Kostnad: kr 200,- i påmeldingsavgift. Misjonskirken dekker mat og opphold. Du må selv dekke dine reiseutgifter til og fra Oslo.

Mer informasjon: pastor Pål Brenne, misjonskirkenoslosyd@gmail.com

Påmelding: 91 54 18 19 / info.no@om.org