Be sammen med oss

I OM er bønn vårt viktigste fokus. Det er først ved en åpenbaring av Guds Farshjerte, at vi kan dele Guds kjærlighet med en fortapt verden. OM er en bevegelse med dedikerte tilbedere som står sammen i å dele hva vi selv har fått del i. Vi ønsker å ydmyke oss for Herren i bønn og faste og tjenestegjøre for han. Det vi opplever i møte med Gud deler vi ved å be for syke, vitne for de fortapte, gi mat til fattige og forandre lokalsamfunn.

Vi lever i en spennende tid der Gud gjør noe helt nytt gjennom sin menighet. Over hele Norge er det startet bønnebevegelser og bønnens hus der menigheter går sammen om å søke Gud døgnet rundt (Jes 56:7 og Matt 21:13). Det er en utrolig opplevelse når mennesker kommer sammen for å søke Gud i ånd og sannhet, med ett mål; å bli mer lik Jesus. Kirken får på ny sin identitet som en utvalgt brud og blir istandsatt til å være budbærere for Kristus.

Vi tror at lovsang og bønn er uadskillelige. Det er under lovsang at vi forbereder hjertene for en åpenbaring av Guds hjerte. ”Du skal kalle dine murer Frelse og dine porter Lovsang” Jes 60:18. Der hundrevis av mennesker kontinuerlig roper ut til Gud, endrer byers atmosfære seg.

Vi vil invitere deg til å bli del av et bønnefellesskap. Bønnefellesskap med andre troende inspirerer oss til å søke mer av Den Hellige Ånd og vokse i kjennskapen til Gud. Bli med oss i å dedikere våre liv til å elske Gud av hele vårt hjerte, tjene ham, demonstrere hans kjærlighet for alle jordens folk.

”Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.” Jer 33:3

Be for våre kristne arbeidere i alle land og for enhet og fellesskap mellom menighetene i Norge. Vær med å be om at Gud reiser opp enda flere arbeidere, som er villige til å gå dit Gud sender dem.