DNA’et i Guds globale menighet er å forplante seg som et troendes samfunn i alle nasjoner. Vårt mål og hengivenhet i alt vi gjør er å se at menigheter dannes, blir selvstendige og vokser av egen kraft, spesielt på steder hvor det finnes ingen eller få menigheter i dag.

Fra Australia til Algerie, fra Belgia til Brasil: Hvordan vi arbeider er like forskjellig som menneskene vi ønsker å nå.

Menighetsplanting er en langtids oppgave som krever visjon, overgivelse, fleksibilitet, tålmodighet og oppmerksomhet når den spontane muligheten melder seg. I OM betyr dette ofte at man arbeider hånd i hånd med nasjonale kirker som har en klar visjon om å etablere nye forsamlinger i gitte områder. Det innebærer også opplæring i misjon.

Dette er din lønn: Du får kanskje aldri se etterdønningene fra det åndelige nedslaget du gjorde, men ditt privilegium er å bidra i opplæringen av nye forsamlinger og trene de menneskene Gud har utvalgt til sin menighet. Hvis du vil at troen din skal feste seg hos andre og påvirke deres liv, er menighetsplanting en så grunnleggende oppgave som den kan bli.

Klargjør grunnen. Plant og vann såkornet. Se hvordan Gud lar det vokse fram.

VIDEO FRA MENINGHETSPLANTING :

Algeriere på vei til misjonsskolen

 

Fra arbeidet på Haiti

 

Fra arbeidet i Ghana