Hvilket naturlig nettverk forbinder mange av Europas hovedstader så vel som større og mindre byer, fra Nordsjøen til Svartehavet? Elver!

 

 

Bli med på team

Kunne du ha lyst til å bli en del av denne nye tjenesten og hjelpe oss med å gjøre «Elvebåtvisjonen» til en realitet? Elvebåt-teamet søker mennesker som har hjerte for å nå ut til europeere som ikke tidligere har hørt så mye om Bibelen og evangeliet. Tjenesten vil omfatte forskjellige områder: I prøveperioden behøves et team på 80 unge mennesker mellom 18 og 30 år. De vil hjelpe til med å starte prosjektet i en leid båt på denne tremåneders turen gjennom Europa. Det er også mulig for de over 30 å søke, og hver søknad vil bli vurdert individuelt. I tillegg ønsker vi at noen av OMs faste medarbeidere fra forskjellige OM-felt kan bli med i oppstarten. 

Etter prøveperioden trengs det folk som kan tenke seg å bli med for lengre tid. 

Hvis du er interessert i å være med på dette prosjektet, så kontakt det norske OM-kontoret. Du kan også følge prosjektet på Facebook ‘OM Riverboats’.