Holmlia – en bydel med utfordringer

Holmlia ligger sør for Oslo og tilhører bydel Søndre Nordstrand. Her bor ca 12.000 mennesker av 150 ulike nasjonaliteter.Nesten halvparten av disse er under 30 år, og mange representerer «de minst nådde folkeslag».Holmlia har uttalte utfordringer knyttet til barnefattigdom, trangboddhet, stor andel av trygdede, vold og gjengkriminalitet. Foreldre, så vel som offentlig ansatte og politikere, frykter rekruttering av barn og unge til dårlige gjengmiljøer. 

Til de minst nådde – på Holmlia

Hit til Misjonskirken Oslo Syd, er Operasjon Mobilisering invitert for å etablere et team som vil dele Jesus med de som aldri har hørt om han. Som sammen med menigheten vil være med og se nye fellesskap av Jesus-etterfølgere vokse fram blant mennesker fra de minst nådde folkeslag, og som nå bor i lokalmiljøet på Holmlia.

OM Norge ønsker å se et team i gang på Holmlia i løpet av 2019. 

Vil du være med oss i å se dette skje, bli en bønnepartner for pionerarbeidet? I denne fasen ønsker vi forbønn for:

• Felles forståelse og visjon - mellom OM og Misjonskirken Oslo Syd - på hva et framtidig teamarbeid innebærer.

• Mennesker som Gud forbereder og kaller til teamet.

GI OM SITT KOMMENDE ARBEID PÅ HOLMLIA STARTHJELP….

  • til å nå muslimske innvandrere på Holmlia 
  • med utgifter i planleggingsfasen av pionerarbeid blant innvandrere på Holmlia.

 

                                                                                  Konto : 3000.14.81009   Vipps : 103515  

                                                                                  Merk gaven: Holmlia