Hvorfor er OM opptatt med noe som er så vanskelig å måle som rettferdighet?

For det første fordi Gud tar rettferdighet på alvor, og vi ønsker å speile Ham i alt vi gjør. For det andre og fordi det finnes så mye urettferdighet i verden, må vi bevege oss fra å klage eller ignorere den til å vinne over den -  en person av gangen.

Kamp for rettferdighet handler om de dypere, ofte usynlige kreftene i samfunnet, og ikke bare konsekvensene av dem. Bak barnearbeid ligger mangelen på systemer for vern av barns rettigheter. Kvinner fanget i sexslaveri har ofte ingen andre muligheter til inntekt.

Arbeid for rettferdighet betyr å vise medfølelse med de undertrykte og forurettede i praktiske handling, så som arbeidsopplæring eller juridiske kampanjer for å øke bevisstheten i verden og blant Guds folk.

Det kan godt være du har medfølelse for de som lider under urettferdighet. Kanskje har du jusutdanning, eller kanskje har du andre ferdigheter som kan brukes til å identifisere og konfrontere de underliggende årsakene. Kanskje har du evner til å kommunisere årsakene til urettferdighet. Alle disse talentene, ja, enda flere, kan tas i bruk for å kjempe for rettferdighet fordi alle er vi skapt med verdighet i Guds bilde.

Det er tid for å tale for de som ikke kan selv. Hva kan du bidra med?

VIDEOER FRA RETTFERDIGHETSARBEIDET :

Flyktninger i Europa (Hellas)

 

Frihet som utfordring (Klatring) - Cathey

 

Mercys fortelling (Ghana)

 

Søm i Bangladesh 

 

Besas fortelling (Balkan)