Brenner du for å kunne bruke din gaver i media og kommunikasjon, fotografering eller filmskaping til å fremme Guds rike? Til å oppmuntre og inspirere Guds folk til å ta steget ut i misjon, i bønn og givertjeneste?

Vil du være med å formidle de gode historiene om hva Gud gjør i mange land gjennom OMs medarbeidere? 

 

OM Norge søker nå en person i full stilling som kan ta ansvar for utgivelsen av vårt hovedorgan (Med håp til alle folk, 4 ganger pr år), samt websiden, e-nyhetsbrev og sosiale medier. Frivillige medarbeidere hjelper med oversettelse og redigering. 

 

Vi GLEDER oss til å høre fra deg!

 

Om stillingen:

OM mottar artikler og bilder fra arbeidet i mange land. Deler av dette oversettes og bearbeides, slik at det kan formidles på norsk gjennom bladet «Med håp til alle folk», websiden, sosiale medier og annet informasjonsmateriell (f.eks. brosjyrer, annonser). 

Kommunikasjonsleder har ansvar for å følge opp og videreutvikle dette.  Selve arbeidet fordeles mellom kommunikasjonsleder og frivillige medarbeidere.  

OM kontoret ligger i Kristiansand.  Hovedfokus er utsendelse av nordmenn til kort- og langtidsmisjon, og engasjere enkeltpersoner og menigheter til bønn og givertjeneste. Vi ønsker  også å få i gang et arbeid blant innvandrere i Kristiansand og Oslo.

Vi søker en kommunikasjonsleder på heltid, men er fleksible og åpne for deltidsmuligheter. 

Kommunikasjonsleder rapporterer direkte til daglig leder i OM Norge og er ansvarlig for å lede et lite team av frivillige medarbeidere.

Kvalifikasjoner

Relevant utdannelse og/eller erfaring innen journalistikk, layout (InDesign) og fotografering.

Du må kunne jobbe selvstendig, være motivert og fleksibel.

Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Relevantopplæringvil bli gitt. 

Ansvarsområder:

Sørge for at bladet «Med håp til alle folk» blir gitt ut i tide, fire ganger pr år. 

Stadige oppdateringer av websiden og sosiale media. 

Produsere brosjyremateriell og annonser ved behov. 

Skrive og sende ut pressemeldinger ved behov. 

Sammen med daglig leder i OM Noreg være aktivt med i utviklingen av kommunikasjonsstrategi.

Være informert og oppdatert på OMs retningslinger innen kommunikasjon. 

Relatere til annen kommunikasjonsstab ogi Europa og OM internasjonalt. 

 Ansatte i OM sørger for sin egen inntekt ved gaver fra sitt nettverk av støttepartnere (familie, venner, menighet)

 

For mer informasjon, kontakt oss på info.no@om.org

Vi GLEDER oss til å høre fra deg!