Love Slettheia språk-kafé: en mulighet til å lære et nytt språk, bygge vennskap og spre Hans kjærlighet

En drøm har blitt til virkelighet for OM Norge!

I begynnelsen av mai bestemte vi oss for å gå i tro for noe Gud hadde lagt på hjertene våre. Vi opprettet et arrangement på Facebook; en språk-kafé via Zoom på grunn av pandemien. Den første språk-kaféen ble holdt den 13. mai, og gjester fra 12 ulike land deltok. Vi bestemte oss for å fortsette og møtes på denne måten via Zoom.

Sommerens “Love Slettheia” leir fra 28. juni til 5. juli hadde fylt oss med glede og begeistring, men også med tanker og bønner for hvordan vi skulle opprettholde kontakten med familiene som hadde deltatt. Hvilke behov finnes på Slettheia? Hvordan drive oppfølgingsarbeidet etter leiren? Hvordan kan vi fortsette å bygge vennskap? Hvordan kan vi spre Guds kjærlighet rundt oss? Hvor begynner vi? Spørsmålene og bønnene markerte starten på noe nytt for OM basen vår i Norge.

September varbmåneden som skapte et skifte. Da ble det mulig og møtes i små grupper ansikt til ansikt. For de som kommer fra andre land, kan det være en stor utfordring å lære seg et nytt språk, få venner, bli integrert i ny kultur, forlate slektninger og legge minner bak seg, for å starte på et nytt kapittel i livet. Det fyller dem med mye usikkerhet, men også med håp.

I begynnelsen lurte vi på hvordan skulle vi legge til rette for at deltakerene skulle føle seg avlappet og fri til å dele med hverandre, og få muligheten til å lære seg et nytt språk. Vi lette etter temaer i Bibelen som relaterer til dagliglivet. Jesus forklarte og illustrerte Guds rike gjennom historier som mennesker kunne kjenne seg igjen i. Evangeliene er nedskrevet for at de skal leves ut i hverdagen vår. Når vi snakker om naturen, kan vi snakke om Gud vår Skaper. Når vi snakker om tradisjonell mat i andre kulturer, kan vi relatere det til den åndelige maten kroppen trenger, og at Jesus er Livets Brød. Når vi snakker om feiringer, kan vi relatere det til den store gleden i Himmelen hver gang en synder vender om til Jesus Kristus. Vi kan snakke om hvor viktig det er med lys i vintermørket, og at Jesus er Lyset i vårt liv.

Love Slettheia Språk-kafé har gitt oss en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med mennesker. Noen av kvinnene inviterte med seg venninner, og vi har delt og bedt sammen.

“Hvilke drømmer har du for framtiden?” var temaet for en av samlingene våre. Deltakerene var så glade for at de hadde fått hjelp til å forstå bibelverset fra Jeremia 29, 11 (For Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vi gi dere framtid og håp.) at de ba oss sende dem bildet med bibelverset etterpå!

Vi vet at Gud virker på hjertene til hver og en av dem, og vi er så takknemlige for privilegiet det er å tjene Ham og være del av Hans plan. Vær så snill å be om at vi, i tillegg til å gi julegaver, også får dele de gode nyhetene om Jesus og Hans kjærlighet denne julen med familier vi ønsker å besøke.

Du kan bli en del av det Gud gjør gjennom Love Slettheia ved å be, gi penger, eller ved å melde deg som frivillig!

Maria Benavides