Med hjerte for India er en organisasjon som startet i 2011 av ekteparet Sigvald og Bjørg Tjomsland og datteren Åse Marit Hegland.

Tekst og foto: Åse Marit Hegland

Veien til Agra

I 1993 reiste Sigvald og Bjørg med sine fem barn til India for å se landet der den ene av døtrene er adoptert fra og besøke noen norske misjonærer. Jeg, Åse Marit, var bare ni år, men kjente allerede da at hjertet begynte å banke for India. Etter flere turer til India opplevde foreldrene mine et sterkt kall til tjeneste uten å vite hva eller hvor. De fortalte om Jesus til mennesker som kom i deres vei, og fikk etter hvert kontakt med en pastor som drev menighet i sitt eget hjem i Agra.

Barnehjem

Slik startet arbeidet «Med hjerte for India». Vi begynte å støtte pastor Gupta og menigheten i Agra i 2002. I tillegg til menighetsarbeidet, ønsket han og familien å starte et barnehjem. Jeg opplevde at det rørte ved noe i meg. Jeg hadde lenge ønsket å hjelpe barn samtidig som de fikk bli kjent med Jesus. Jeg begynte en innsamling hjemme i Norge, og fikk snart nok til at pastorfamilien kunne ta til seg fem barn i sitt hjem, gi dem mat og klær og sende dem på skole.

 

Arbeidet vokste

Med støtte fra vennene i Norge vokste menigheten, og det ble bygget møtesal og startet søndagsskole.

Barnehjemmet vokste også - fem barn ble fort til ti og atten. Vi fikk kjøpt en tomt utenfor sentrum der vi bygget to hus med god plass til barna og medarbeiderne, kontor, gjesterom, besøksrom, garasje og lekeplass. Vi støtter også andre prosjekter som bekjente og andre pastorer i India driver, med enkeltbeløp.

I begynnelsen drev menigheten mange bibelgrupper. Nå er de mer forsiktige med oppsøkende evangelisering pga. myndighetene. Til tross for forfølgelse, får mange mennesker høre evangeliet, og vi støtter også noen evangelister.

Fra barnehjem til dagsenter

Etter 15 år med barnehjemsdrift satte myndighetene en stopper for arbeidet. Men i september i år kunne vi starte dagsenter der vi hadde hatt barnehjem. Dit kommer 30-35 barn hver dag for undervisning, lek, leksehjelp og noe å bite i.

Skole

På den samme tomta bygges det nå en barneskole som skal være ferdigstilt i løpet av 2020, og så håper vi å få startet en god kristen skole fylt med barn og ansatte i løpet av 2021, om alt går i orden. Dette vil bli et løft for nærmiljøet og en stor mulighet til å formidle Jesu kjærlighet og velsignelse.

Samarbeid med OM

Høsten 2020 gikk Med hjerte for India inn i et samarbeid med OM. Det innebærer bl.a. at mennesker som ønsker å støtte arbeidet økonomisk kan gjøre det gjennom OM. Det vil også bli muligheter for team-tur til India, og vi håper på enda flere muligheter til å spre evangeliet til de minst nådde når vi kan stå sammen i tjenesten. Det vil også bli informert om OM på arrangementer Med hjerte for India skal ha her i Norge.

Vil du gi en gave til arbeidet i India? Vipps: 101535 eller send på bankkonto: 3000 14 81009  (Merk gaven: India)

For mer informasjon, ta kontakt med OM-kontoret. Ta gjerne en titt på hjemmesiden til Med hjerte for India: india.tjomsland.net