Mentortjenesten omfatter undervisning og kompetanseoverføring, men den er mer enn bare dette. Den er å være et vitne om liv som er verdt å etterfølge -  kanskje en eldre og mer erfaren person som «holder stigen» for en yngre kollega.

Det kan være noen med spesielle gaver som med tålmodighet hjelper andre til å tro at de selv kan prøve - og lykkes - med noe nytt.

I OM respekterer vi alle bakgrunner og kulturer fordi vi vet at vi kan lære fra hverandre. Mentortjeneste i OM er ikke bare et trendy ord. Den er praktisk, den handler side om side med, og den går i tro for at vi sammen utvikler oss og vokser i det Gud har gitt. Dette er å gjøre, ikke bare å høre.

Det typiske er at alt for få ledere i menigheten må hjelpe alt for mange unge. Det betyr at vi har et akutt behov for mentorer i alle OM’s avdelinger. Vi ønsker mentorer som samtidig er elever, og som er:

ydmyke… tålmodige… oppmuntrende… troende… og som står klare til å åpne både Bibelen og sine egne liv.

Vi ønsker mennesker som er mer kjent for at de elsker sine medmennesker enn for sin egen kompetanse. Fremfor alt ønsker vi gudfryktige mentorer som kan veilede og utvikle enda flere mentorer som ikke bare ser oppgaven som en tjeneste, men som en livsstil.

Kom og undervis oss. Kom og lær av oss.

VIDEOER FRA MENTORTJENESTE OG DISIPPELTRENING:

Dypdykk-programmet (Irland)

 

Misjons- og disppeltreningskurset (Sør-Afrika)

 

Ett år i Midt-Østen (trainee)

 

Utfordring og forandring (Croatia & Montenegro)

 

Menn på reise (Midt-Østen og Nord-Afrika)