Noen ganger er en enkel matpakke eller et nytt par sko i Guds navn mer verdt enn tusen prekener om kjærlighet og medfølelse.

Der noen kun ser behovene og all lidelsen i verden - enten i fortvilelse eller med likegyldighet - ser OM enorme muligheter og det privilegium det er å kunne tjene de fattige, de marginaliserte og glemte.

Vi har forpliktet oss på å være blant de første i nødhjelp og utvikling. Dette kan være katastroferespons som bokstavelig talt redder liv, det kan være den tålmodige, men vanskelig gjenoppbyggingen av ødelagte lokalsamfunn, eller oppreisningen av menneskers verdighet når de får nye ferdigheter og mikrobedrifter.

Nødhjelp og utviklingssamarbeid mobiliserer kristne over hele kloden til å omsette sin bekymring og omsorg i praktisk arbeid. Økonomisk støtte til prosjekter og frivillig arbeid gis der hvor hjelpen trenges.

Mottakerne får vit at det var kristne som kom til hjelp og som ble igjen lenge etter at media har reist. Myndighetene anerkjenner ikke bare etikken i dette, men også kjærligheten vi viser til deres folk. Slik utvikles partnerskap til nytte for landenes fremtid.

All nødhjelp og utvikling er til Guds ære. Når du jobber med OM, kan det være som hjelper for unge kvinner som er utsatt for menneskehandel, for at funksjonshemmede barn kan integreres i samfunnet, eller for hele landsbyers kamp på vei ut av en knugende fattigdom. Det er et tungt arbeid, men det er verdt det.

De du tjener vil bidra til at du selv blir transformert. Det første du merker, er hvor store verdens behov er. Det neste er imidlertid hvor stor Gud er midt i alle behovene fordi Hans omsorg blir demonstrert gjennom mennesker som deg.

Brett opp ermene. Bli skitten på hendene. Vær et bevis på Guds kjærlighet.

VIDEOER FRA NØDHJELP OG BISTAND:

Arbeid blant flyktninger i Irak

 

Håp på Balkan

 

Hjelp til jordskjelvofrene på Filippinene

 

Barneskolen «Velsignelsen» i Bangladesh

 

Kayayei-jentene i Ghana