Gulleik Vatnebryn Styreleder: Gulleik Vatnebryn

  • Bosted: Kristiansand
  • Arbeid: Statens Vegvesen, Kjøretøy
  • Velsignet med kone, og 2 barn på 11 og 13 år.

   

  Hvorfor jeg vil være med i styret for OM:
  Flere må få høre om frelsen ved Guds sønn. At kristne nordmenn skal få gå i Guds ledelse, og gjøre en tjeneste ute i Guds rike.
  Da jeg var med OM i 2 år, gav det meg en "vitamin-innsprøytning" som varer livet ut.
  Jeg fikk det i blodet, og det ble en ekstra "driv", for å nå ut til de unådde, og hjelpe de kristne som har det vanskelig.
  Være med å legge til rette for at ungdommer kan finne sine oppgaver og utvikle sine nådegaver.
  At de skal komme beriket tilbake fra misjonstjeneste, og være et godt lys i hverdagen, både i menigheten og arbeidslivet.
  I denne tidsperioden jeg er i nå, er styrearbeid mitt bidrag til den store innhøstningen.
  Samtidig vil jeg gjerne være et godt forbilde for mine 2 døtre, som de kan ta med seg videre i livet.
  Jeg vil utfordre deg: Hva er din oppgave?


  Nestleder: Sander E. Høyland

  • Bosted: Trondheim
  • Alder: 22
  • Arbeid: Student, førsteamanuensisutdanning ved NTNU

   

  Hvorfor jeg ble med i styret i OM:
  Jeg har deltatt i flere av aktivitetene OM har organisert som tenåring, og menneskene jeg har møtt og de erfaringene jeg har hatt, har bidratt til livet mitt og troen. Jeg vil være med på å sikre at andre kan få så gode opplevelser som jeg har hatt, og jeg tror OM spiller en viktig rolle i å bevisstgjøre folk om deres tro og utstyre dem til å dele den med andre.

  Styremedlem: Heather Bonett-Smith

   

  Styremedlem: Gunn Reme Benestvedt

   

  Styremedlem: Tor Jøran Kivle

   

  Styremedlem (Vara): Mei Lian Chou

  • Bosted: Kina og Indonesia
  • Arbeid: regionleder i KIA Sør
  • Kirkemedlemskap: medlem i Kristiansand Frikirke.

  Født på Taiwan, vokst opp i Brasil og har bodd i Kina og Indonesia. Jobber av og til som tolk, dette gir meg mulighet til å hjelpe dem som virkelig trenger det….

  Jeg ble frelst høsten 2005 på en Alfa kurs i Kristiansand Frikirke, har gått på DTS ( bare undervisningsdel), 40 dager ( Bibel skole i Frikirke), kurs for kjele sørg i Danmark og andre kurs. Har vært frivillig på Kris Samtalesenter og andre verv.