Transform 2019  er en felles innsats over hele Europa for å skape framdrift for evangeliet gjennom mobilisering av ungdom og opplæring i hvordan de kan dele sine personlige Gudsopplevelser. 

“Transformasjons-konferansen» er en unik mulighet til å møte og høre internasjonale talere, samt treffe tverrkulturelle misjonærer fra feltene rundt Middelhavet. Du blir fornyet og utrustet til å nå Middelhavet, inkludert flyktninger, muslimer og ofre for menneskehandel. Konferansen inkluderer oppsøkende virksomhet i Cambrils i Spania, hvor deltagere på setter det de har lært ut i praksis. Deltakerne kan også engasjere seg i enda mer oppsøkende virksomhet etter konferansen.

Følg oss på FACEBOOK