OM Norge har gode venner som støtter arbeidet i forbønn, økonomisk eller som deltakere på konferanser og korttidsteam. Er du en av dem?

Bli medlem i OM Norge

og vær med i trekningen av en valgfri misjonstur iregi av OM. Verdi inntil kr 7000,-.

Du velger selv om du vil være et «passivt støttemedlem» eller om du vil være «aktiv» og bl.a. bruke dine medlems-fordeler med stemmerett i årsmøtet.

Priser: Familiemedlem kr 300,-. Enkeltmedlem kr 200,-. Innbetaling til kontonr: 3000 14 81009 eller Vipps 103515. Betaling merkes: «medlem 2019 + navn».

Disse deltar i trekningen: Alle nye medlemmer i perioden, samt allerede eksisterende medlemmer som verver seks eller flere nye enheter (familie/enkeltmedlem).

Et lodd pr. medlemskap. Kampanjeperiode fra 1. mars - 26. april.

Trekning foretas på OM sitt årsmøte lørdag 27. april. Vinner kontaktes.