Voliš sport??  Sudjeluj u takmičenjima u košarci, nogometu ili odbojci! Takmičenja će se održati u četvrtak tokom Interact 1, 2 i 3. Jednostavno se danas nakon ručka prijavi sa svojom ekipom u bijeloj kućici na sportskom terenu.