Teen Talk: VIŠE doživjeti Boga

Posebna tema danas je bila "bolje nego VIŠE". Pitali smo tinejdžere kako žele doživjeti Boga više. Odgovarajući temi, dobili smo "VIŠE" nego što smo očekivali! Tinejdžeri nisu htjeli ograničiti svoje doživljaje sa Bogom samo na ovu sedmicu, nego će On imati uticaj na njihov čitavi život.
"Želimo upoznati Boga više. Rado bi upoznali Božiju neograničenu slobodu i želimo imati intenzivniji odnos sa Bogom nego što to imamo sada, čak i nakon TeenStreeta."
- Noah, 16, i Luca, 15, Njemačka
"Želimo doživjeti Božije prisustvo dok Ga slavimo. Želimo steći prijateljstva koja traju čitav żivot i sresti Boga kroz zajedništvo. Želimo biti opremljeni za to da prijateljima kod kuće govorimo o Isusu."
- Aino-Maria, 15, i Eweliina, 16, Finska
“Želim čuti Božiji glas koji je jasan i želim biti sigurnija u slušanju Njegovog glasa, da znam da je to On."
 – Becky, 18, Irska
“Želim doživjeti više radosti. Želim više biti uključena u stvare sa radošću, tako da postanem samopouzdana i da ne sumnjam."
 – Amaris, 15, Irska
“Želim više komunicirati sa Njim i imati veću vjeru u Njega.”
 – Federico, 15, Italija
“Želim doživjeti kako On mijenja život osobe. Možda moj život.”
– Gabriel, 16, Španija
“Želim vidjeti koliko više Bog želi za mene i kako drugima mogu govoriti o Njemu koristeći svoje talente.”
– Isaac, 15, SAD
“Želim naučiti kako širiti Riječ ljudima kod kuće i oko nas.”
– John, 16, Belgija
“Želim razumijeti koliko je Bog beskonačan, a istovremeno me lično poznaje i da je uvijek tu u mojoj svakodnevnici.”
– Austin, 17, Belgija