TeenStreet on Operaatio Mobilisaation (OM) järjestämä nuortenleiri.  Olemme sitoutuneet toimimaan yhteistyössä seurakuntien ja nuorten ryhmien kanssa, sillä nuoret tarvitsevat tervettä seurakuntayhteisöä ympäri vuoden, eivätkä vain viikon mittaista fiilistelyä. TeenStreet ei ole olemassa ainoastaan nuoria varten, vaan sen tarkoituksena on antaa eväitä myös nuoriso-ohjaajille, jotta he voisivat palvella nuoriaan entistä paremmin.

Monet nuoret jäävät pois seurakunnan toiminnasta lähtiessään opiskelemaan. Uskomme, että yksi pääsyistä on se, että moni nuori on kantanut siihen saakka jonkun toisen uskoa ja suhdetta Jeesukseen, eikä heidän oma uskonsa ole päässyt kehittymään. TeenStreetillä emme ole kiinnostuneita kertomaan nuorille ylhäältä käsin, mitä ja miten heidän tulisi uskoa. Puhumme mieluummin heidän kanssaan ja autamme heitä rakentamaan päätöksensä omien oivallustensa ja löytöjensä varaan.

Päätapahtumissa lavalla olevien henkilöiden päämääränä on viedä viestiä nuorille tarinoiden ja vuorovaikutuksen kautta. Päätapahtumien aiheiden käsittelyä jatketaan pienryhmien tapaamisissa pitkin päivää. Nuoret tarvitsevat konkreettisia käytännön esimerkkejä ja tapoja voidakseen heijastaa Jeesuksen rakkautta arjessaan. Erilaisten seminaarien ja työpajojen avulla autamme heitä löytämään ja ymmärtämään Jumalalta saamiaan lahjoja. Lisäksi leiriläiset ottavat osaa johonkin katuaktioon ja heillä on mahdollisuus osallistua varainkeruutempaukseen hyväntekeväisyyden puolesta.

Meiltä kysytään usein, voivatko ei-kristityt nuoret osallistua TeenStreetille. Päämäärämme on keskittyä varustamaan kristittyjä. Tapahtuman vaikuttavuus saattaisi vesittyä, mikäli pyrkisimme miellyttämään kaikkia. Leirille voivat osallistua myös henkilöt, jotka etsivät vastauksia uskonkysymyksiin ja joille leiri voisi olla hyödyksi. Tällaiset tilanteet käsittelemme tapauskohtaisesti keskustellen nuoren nuoriso-ohjaajan tai muun seurakunnan yhteyshenkilön kanssa ja pyrimme löytämään hänelle parhaan ryhmän leirillä. 

— NÄKY —

Haluamme yhdessä seurakuntien kanssa motivoida ja varustaa kristittyjä nuoria henkilökohtaiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa, jotta he voisivat heijastaa häntä omassa arjessaan

 

— ARVOT —

VAIKUTTAMINEN

Tahdomme, että TeenStreetin vaikutukset nuorten elämässä ovat pitkäaikaisia. Raamatun tutkiminen henkilökohtaisesti ja pienryhmissä on avainasemassa, jotta nuori voi soveltaa yhteistilaisuuksissa opetettuja asioita omaan elämäänsä. Samalla pienryhmissä toimiminen rakentaa luottamussuhdetta aikuisten ja nuorten välille. Aikuisen rooli on auttaa nuorta löytämään ja kehittämään omaa henkilökohtaista suhdettaan Jeesukseen. 

HENKILÖKOHTAISET SUHTEET

TeenStreetillä pyrimme rakastamaan Jumalaa ja toisiamme. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia kehittää suhdettaan Jeesukseen, toisiin nuoriin sekä luotettaviin aikuisiin. 

VOIMAANNUTTAMINEN

Haluamme olla kasvattamassa sukupolvea, joka luottaa Jumalan voivan käyttää heitä tässä ja nyt, eikä vasta joskus tulevaisuudessa. Tahdomme nuorten ymmärtävän, että on monia erilaisia tapoja palvella Jumalaa ja että he oppisivat hyödyntämään omia lahjojaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja toimiminen Jumalan ja rikkinäisen maailmamme hyväksi. Tavoitteena on löytää tapoja heijastaa Jeesuksen rakkautta päivittäin, niin TeenStreetillä, kuin ympäri vuoden.