Helen Winzell

Kolmantena päivänä päähallissa oli erilliset kokoontumiset tytöille ja pojille. Päivän teemana oli ”Vaikutus” ja pääraamatunkohtana oli Sananlaskut 4:23: ”Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi – siellä on koko elämäsi lähde.”

Kuka meihin vaikuttaa?

Tyttöjen opetustuokiossa Rachel esitteli päivän teeman kysymällä kolme kysymystä: Kuka meihin vaikuttaa? Kuinka voimme vaikuttaa toisiin? Kuka on suurin vaikuttaja omassa elämässämme?

Cecil selitti päivän tunnusjaetta sanoen, "Mikä on kaikkein arvokkain omaisuutesi? Kaikesta siitä, mitä pidät arvokkaana, kaikkein eniten sinun täytyy vartioida sydäntäsi.” Hän jatkoi: ”Sydän on sen keskus, kuka olet – persoonasi, tahtosi, ajatustesi ja tunteidesi keskus. Kaikki nämä puolet ohjaavat sitä, miten elät elämääsi…  Haluamme, että Jumala pääsee vaikuttamaan elämän eri osa-alueisiin: musiikkiin, jota kuuntelen; ihmisiin, joiden kanssa vietän aikaa; asioihin, joita katselen tai totuuksiin, joita päästän sydämeeni – kaikki nämä asiat vaikuttavat minuun.”

Rachel kertoi sitten kertomuksen samarialaisesta naisesta, joka kohtasi Jeesuksen kaivolla (Johannes 4:1–26). Se on kertomus yksinäisestä naisesta, joka etsi rakkautta vääristä paikoista. Rachel kuvaili sitä, miten Jeesus halusi kohdata tuon naisen tarpeet. Rachel toi esiin, ettei Jeesus tuominnut naista – hän vain kertoi tosiasiat naisen elämästään ja tarjosi sitten yltäkylläistä elämää. Tuon hetken jälkeen samarialaisella naisella oli suuri vaikutus hänen ympärillään oleviin ihmisiin.

”Mitä asioita sinä kaipaat?” Rachel kysyi sitten joukolta. ”Sitäkö että sinut hyväksytään? Tai että sinua pidetään kauniina? Missä täytät näitä tarpeitasi?” Rachel rohkaisi tyttöjä menemään Jeesuksen luo ja antamaan hänen täyttää heidän tarpeensa ja halunsa.  ”Anna suhteesi Jeesuksen kanssa olla kaikkein suurin vaikutin elämässäsi.”

Kolme nuorta tiimin naista kertoi siitä, miten Jumala oli vaikuttanut heidän elämässään ja kohdannut heidän tarpeitaan tavoilla, joiden he eivät ajatelleet olevan mahdollisia. Jumala oli muuttanut heidän elämänsä täysin. 

Opetusosuuden lopussa Rachel luki keskeisen raamatunkohdan, Joh. 4:14: ”joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.”

Rachel totesi kohtaan liittyen, että ”kun täytymme hänellä, pystymme vaikuttamaan kauniilla tavalla ympärillämme oleviin.”

Yhdessä Jumalan kunniaksi

Poikien opetusosuudessa Ron määritteli, että sydän on ”persoonamme koti”. Hän otti esille sen, ”ettei ole kyse vain sydämen vartioimisesta, vaan siitä, mitä sydämessä jo on. Jos jollakin on paha sydän, sitä ei kannata vartioida.”

Viitaten Efesolaiskirjeen 6. lukuun Rich kuvasi hyvin käytännöllistä tapaa vartioida omaa sydäntä pukeutumalla Jumalan taisteluvarustukseen. ”Vihollinen haluaa meidän kompastuvan ja kaatuvan”, Rich selitti antaen Ronin pukea hänelle kaikki taisteluvarustuksen osat havainnollistaakseen sen suojelevaa vaikutusta.  

”Maailmassa on tänä päivänä ainakin satatuhatta mielipidettä. Tarvitsemme sitä, että pääsemme menemään totuuden luo. Jumala on aina totuudenmukainen… Kuka tekee meistä vanhurskaita? Kristus. Kristuksen täytyy olla elämämme keskuksena.”

”Onko Kristus elämäsi keskus?” hän kysyi pojilta. ”Kun keskuksena on Kristus, olemme täysin suojassa”, hän jatkoi. ”On paljon helpompaa taistella Kristuksen kanssa.”

”Tarvitset sitä, että Jumalan sana on haudattuna [sydämeesi]. Kiusauksen hetkellä se on mukanasi.”

Kun olemme pukeutuneet Jumalan taisteluvarustukseen, voimme sen avulla suojella myös toinen toisiamme, Rich jatkoi. Sen tähden hän opetuksen lopuksi pyysi poikia pistämään kätensä toistensa ympärille. ”Yhdessä olemme uskomaton Jumalan voima hänen kunniakseen”, Rich totesi.

Opetusosuus päättyi siihen, kun koko joukko huusi: ”Yhdessä Jumalan kunniaksi”.

Nuorten ajatuksia kolmantena päivänä

”Se oli rohkaiseva sanoma nuorille naisille. Jeesus ei tuominnut sitä naista kaivolla. Hän vain kertoi tosiasiat ja auttoi naista sitä kohti, kuka hän todella oli.” - Melissa (18, Suomi)

”Jeesus vaikuttaa meissä ja saa meidät vaikuttamaan myös muihin kauttaan.” - Lilja (17, Suomi)

”Minun pitää vartioida sydäntäni.”  - Gianluca (15, Romania)

”Rich kertoi meille, että meidän pitää vartioida sydäntämme, koska se on elämämme lähde. Jos menettää sydämensä, on hankalaa tulla takaisin henkiin.” - Jan (15, Alankomaat)

”Ron kertoi meille, että jos meillä on paha sydän, silloin sitä ei kannata suojella. Meidän pitää olla suhteessa Jumalan kanssa, jotta voimme suojella sydäntämme ja itseämme.” Jop (15, Alankomaat)