Over TeenStreet

TeenStreet is een internationaal christelijk evenement voor tieners. Wij werken samen met de kerk om tieners te motiveren, toe te rusten en samen op te trekken. De tieners worden uitgedaagd om een (h)echte relatie met Jezus aan te gaan en Hem te reflecteren in hun eigen dagelijkse leven. .

TeenStreet begon in 1993 met in totaal 53 tieners, maar groeide enorm snel. Vandaag de dag telt het aantal deelnemers (volwassenen en tieners samen) zo'n 4.500 mensen vanuit ongeveer 20 verschillende landen.

Wij leggen ons erop toe dat we de kerken en jeugdgroepen ondersteunen in hun jeugdwerk door middel van TeenStreet. Tegelijkertijd willen we graag samenwerken met de kerken, omdat het zo belangrijk is dat tieners een onderdeel vormen van een christelijke gemeenschap van mensen, ook voor en na TeenStreet.

Tijdens TeenStreet moedigen wij tieners aan om de relatie met Jezus aan te gaan en keuzes te leren maken die bij het volgen van Jezus passen. Alleen daarom al is het van groot belang dat we werken met kleine groepen (NET-groups). Deze NET-groups bestaan uit een aantal jongeren uit hetzelfde land, van hetzelfde geslacht en ongeveer van dezelfde leeftijd. Al deze NET-groups worden geleid door een volwassene die de tieners ondersteunt in hun relatie met Jezus.

Ook in de 'Main-Meeting' wordt er ingegaan op het leven in relatie met God. Wat ze tijdens deze meetings leren wordt in de NET-groups uitgewerkt en toegepast. Daarnaast biedt TeenStreet een hoop leuke activiteiten aan waar de tieners aan mee kunnen doen. Denk dan aan sport, creatieve workshops, seminars, dans, etc. Uiteraard kan de vrije tijd ook gebruikt worden om andere (internationale) vrienden te maken...

— VISIE —

TeenStreet werkt samen met de kerk om (christelijke) tieners te motiveren, toe te rusten en samen op te trekken met hen, zodat de tieners een (h)echte relatie met Jezus ontwikkelen en deze reflecteren in hun eigen, dagelijkse, leefwereld.

— KERNWAARDES —

IMPACT

Wij willen een blijvende impact hebben in het leven van de tieners. Dit betekent dat we hen niet vertellen wat ze moeten doen, maar de tiener helpen te leren om eigen keuzes te maken. Om de tieners te helpen het geleerde toe te passen in hun eigen leven, zijn kleine groepen en persoonlijke Bijbelstudie een belangrijk onderdeel.

RELATIONSHIPS

Wij willen dat tieners een (h)echte relatie met God hebben, maar ook gezonde relaties met andere mensen. Ons doel is dat we God en elkaar liefhebben tijdens TeenStreet. Daarom willen we voor de tieners mogelijkheden creëren waarmee ze hun relatie met Jezus, met andere tieners en met betrouwbare volwassenen kunnen ontwikkelen.

EMPOWERMENT

Wij willen een generatie mensen laten opgroeien die op God vertrouwen en deze mensen nu inzetten, niet ergens in de toekomst. Wij willen tieners de mogelijkheid geven om God op verschillende manieren te dienen. Voor het dienen gebruiken ze hun eigen talenten en passies. Het gaat erom dat tieners samen actie ondernemen voor God en een gebroken wereld!