“Uw Koninkrijk kome…”

Toen Jezus’ discipelen zagen wat voor relatie Jezus had met God, de Vader, wilden ze weten wat Zijn geheim was! Er was iets speciaals aan de hand met de manier waarop Jezus sprak met God, de Vader… daarom vroegen Jezus’ discipelen Hem: “Leer ons bidden!” (Lukas 11:1) Als antwoord hierop, leerde Jezus hen een gebed dat vandaag de dag bekend staat als het Onze Vader.

Heb je dat gebed ooit gebeden? Of heb je anderen om je heen het horen bidden? Soms kunnen we iets zo vaak zeggen of horen, dat we geen idee meer hebben wat we zeggen of wat het betekent!

Dit jaar op TeenStreet willen we kijken naar dit gebed dat Jezus ons leerde. En we willen alles ontdekken wat Jezus wilde dat wij zouden weten over God en over Zijn hart voor ons! Jezus had zo’n hechte relatie met God – Hij zei zelfs dat Hij en de Vader één zijn… en wij worden uitgenodigd om dezelfde relatie met God te hebben!

In het Onze Vader, Jezus leerde de discipelen om te bidden “Uw Koninkrijk kome". Wij willen mensen zijn die Zijn Koninkrijk zoeken en die Jezus helpen om Zijn Koninkrijk DICHTERBIJ te brengen.

Hoe zou de wereld eruit zien als Zijn Koninkrijk DICHTERBIJ komt? Hoe zouden ons hart en onze levens eruit zien als we DICHTER BIJ de Koning, bij onze Vader, komen? God heeft zoveel goede plannen voor ons en de wereld waarin wij leven – en het is altijd Zijn plan geweest dat we allemaal DICHTER BIJ Hem komen!

Belangrijkste Bijbelgedeelte: Het Onze Vader / Mattheüs 6:9-13

We hopen je te zien op TeenStreet 2018 in Oldenburg: 28 juli – 4 augustus!