RAG – Raise And Give, är TeenStreets välgörenhetsevent.

På TeenStreet älskar vi att dela med oss av välsignelsen och ge till människor i behov, för att Gud har gett oss så mycket. RAG är vårt sätt att dela med oss av denna välsignelse! Före och under varje TeenStreet samlar vi in medel för att stödja ett gott ändamål, oftast inom OM, som kommer att påverka ungdomar i Europa positivt.

Var med och samla in pengar till flyktingar!

2019 kommer vi att samla pengar genom RAG (Raise and Give) till projekt som ar­betar med flyktingar, tonåringar och barn i Grekland, Italien och Serbien.

I dagslä­get kan teamen som arbetar i dessa län­der endast ge grundläggande hjälp såsom te/kaffe, enkla spel, aktiviteter och tvätt men de vill göra mer. Vi behöver er hjälp!

Pengarna som samlas in kommer att gå till:

  • Ryggsäckar, kontorsmaterial, böcker, etc och lärare som kan hjälpa till att lära ut språk.
  • Ny sport- och konstutrustning och bi­drag till ställen att använda dem.
  • Säkra platser där de kan möta tonår­ingar lokalt och lära känna Jesus.

Vi vill också höra från dig! Finns det någon aktivitet nära ditt hem som du kan organi­sera för att hjälpa flyktingar i tonåren som bor nära dig? Kom med på workshopen på TeenStreet, få hjälp med att komma på en plan och presentera dina idéer. I slutet av veckan kan vi se vilka idéer som vi kan investera i.

Vare sig du planerar att springa RAG-loppet, uppträda i talangjakten, eller samla in pengar på andra sätt, GÖR´T! - du kommer att göra skillnad!

Nu när du vet, hur kan DU hjälpa? Prova dina bästa tips och samla in pengar för att ge Hopp till flyktingar!

RAG-loppet

En dag på TeenStreet är tillägnad RAG. Det är då vår årliga RAG-lopp äger rum. Följ med till TeenStreet 2019 och SPRING! (och samla in pengar till flyktingar i Europa)