RAG – Raise And Give, är TeenStreets välgörenhetsevent.

RAG är TeenStreets välgörenhetsevent. Före och under varje TeenStreet samlar vi in medel för att stödja ett gott ändamål, oftast inom OM, som kommer att påverka ungdomar i Europa positivt. Pengarna samlas genom RAG-loppet och andra aktiviteter under veckan.

2019: Var med och samla in pengar till flyktingar!

2019 kommer vi att samla pengar genom RAG (Raise and Give) till projekt som ar­betar med flyktingar, tonåringar och barn i Grekland, Italien och Serbien
Pengarna som samlas in kommer att gå till:

 • Ryggsäckar, kontorsmaterial, böcker, etc och lärare som kan hjälpa till att lära ut språk.
 • Ny sport- och konstutrustning och bi­drag till ställen att använda dem.
 • Säkra platser där de kan möta tonår­ingar lokalt och lära känna Jesus.

  2019: Starta och stötta nya TeenStreets över hela världen

  Vi vill att tonåringar i andra delar av världen också ska få chansen att uppleva liknande erfarenheter som vi får vara med om på Teenstreet Europa. Vi drömmer om att starta/eller stötta Teenstreet i Zambia, Zimbabwe, Ghana, Fiji, Papua Nya Guinea, Karibien, Balkanländerna och Nepal. Vi vill därför använda 20 % av det vi samlar in genom RAG till att stötta nya TeenStreets.

  RAG-loppet

  En dag på TeenStreet är tillägnad RAG. Det är då vår årliga RAG-lopp äger rum. Följ med till TeenStreet 2019 och SPRING! (och samla in pengar till flyktingar i Europa)

  Om du är en deltagare på TeenStreet och vill hitta sponsorer, använd den här länken: https://ts-de-rag.timm.is/sv-SE

  Om du vill sponsra någon som kommer springa RAG-loppet på TeenStreet, vänligen kontakta personen för mer info.