Teenstreet som event skulle inte bli av utan det generösa och uppoffrande stödet av de volontärer som vi kallar Service Team. Detta team består av alla dem som hjälper till bakom kulisserna. Detta inkluderar matlagning, städning, hjälpa till med workshops, ljud och ljus, säkerhet, sätta upp tält, organisera idrott, köra, handla, arbeta med grafik eller kommunikation, hjälpa till med köket, hjälpa till med administration på kontor eller organisera team i flera månader i förväg, listan kan göras lång.

Som deltagare i ett Service Team kommer du att tillhöra en smågrupp (eller NET grupp), precis som tonåringarna, och kommer även att ha möjlighet att delta i bibelstudier baserade på årets tema.

Vissa tonåringar har kommit hem från en vecka på Teenstreet och varit mest berörda av människor som offrat av sin tid till att städa upp efter dem! Din tjänst på Teenstreet har stor betydelse!

Men Teenstreet är inte bara för tonåringarna. På Teenstreet kan Gud tala in i ditt liv, liksom han även kan förvandla dig. Det finns många möjligheter för detta: med ditt team, under huvudmötet när du har fritid, i Throne Room, i din personliga andakt etc. Eller bara genom ta lite tid varje dag för att sitta ner och prata med en tonåring, och ta reda på vad han eller hon upplever.

Du kan hitta alla olika arbetsuppgifter här.