TeenStreet är ett arbete i Operation Mission, en ekumenisk missions organisation som arbetar i över 110 länder med att motivera och utrusta människor att dela Guds kärlek i hela världen. Vi gör detta genom att tjäna i fem huvudområden: evangelisation, församlingsplantering, mentor- och lärjungaskap, befrielse och utveckling samt rättvisa.

OM arbetar också i nära samarbete med andra kristna organisationer. Faktum är att flera andra organisationer har uppkommit från OM under de senaste 50 åren. För mer information, besök vår hemsida.