TeenStreet är ett internationellt kristet tonårsläger. Vi arbetar tillsammans med Guds församling för att inspirera, utrusta och gå bredvid (kristna) ungdomar från hela Europa för att de ska ha en verklig relation med Jesus och reflektera Honom i sin vardag.

TeenStreet startade 1993 med 53 deltagare och har sedan dess vuxit snabbt. Idag är det ca 4500 tonåringar, ledare och volontärarbetare från över 20 länder som deltar på lägret.

Vi är överlåtna till ett arbete med kyrkor och ungdomsgrupper för att stötta dem i deras ungdomsarbete. Vi önskar att ha ett samarbete med kyrkorna också för att det är så viktigt att tonåringarna ska ha ett kristet sammanhang efter TeenStreet. 

På TeenStreet vill vi uppmuntra tonåringar i deras vandring med Jesus och hjälpa dem att göra visa val. Det är därför som varje deltagare är del av en mindre grupp. Deltagare i denna grupp talar samma språk och är i samma åldrar. Deras vuxne ledare stöttar dem och delar med sig av sin personliga relation med Jesus med dem.

På huvudmötena lär tonåringarna sig också om att leva i relation med Gud. De får ta med sig det de hör om på huvudmötena till sin mindre grupp för att där reflektera kring det och tillämpa det till deras liv hemma. Vidare erbjuder TeenStreet många olika spännande saker som toåringarna får delta i, inklusive sport, kreativt skapande, seminarier och workshops. De har också fritid där de kan lära känna människor från andra länder, med en annan kulturell och kyrklig bakgrund.

— VISION —

TeenStreet arbetar tillsammans med kristna församlingar för att inspirera, utrusta och gå bredvid (kristna) ungdomar för att de ska ha en verklig relation med Jesus och reflektera Honom i sin vardag. 

— HUVUD VÄRDERINGAR —

INVERKAN

Vi vill göra ett bestående avtryck i tonåringarnas liv. Detta innebär att hjälpa tonåringarna att förstå och komma fram till deras egna beslut istället för att tala om för dem vad de borde göra. Smågrupper och personliga studier är en viktig del i att hjälpa tonåringarna att tillämpa undervisningen i deras eget liv. 

RELATIONER

Vi vill att tonåringarna ska ha en verklig relation med Gud och hälsosamma relationer med andra människor. Vi har som mål att älska Gud och älska våra medmänniskor på TeenStreet. Vi erbjuder möjligheter för tonåringarna att utveckla sin vänskap med Jesus, sina relationer med andra tonåringar och sina relationer med vuxna som de litar på. 

UTRUSTA

Vi vill rusta en generation av människor som litar på att Gud använder dem redan nu, och inte bara i en avlägsen framtid. Vi vill att tonåringar ska ha möjlighet att tjäna Gud på många olika sätt, genom att använda sina gåvor och passioner. Det här handlar om att göra saker tillsammans för Gud i en värld som lider!