Nyckeltext :          Matteus 6:9-13

Nyckelvers :         Matteus 6:10  “….Tillkomme ditt rike…”

När Jesus lärjungar såg vilken slags relation Jesus hade med Gud, Fadern, ville de veta vad hans hemlighet var! Det var något speciellt i sättet som Jesus talade med Gud Fadern…  så Jesus lärjungar frågade honom… “lär oss att be!” (Lukas 11:1) Som svar på deras fråga lärde Jesus dem en bön som manga av oss känner till som “Fader vår”.

Har du någonsin bett den bönen? Eller hört människor runt omkring dig be den? Ibland kan vi säga eller höra någonting så ofta,  att vi automatiskt inte ens förstår vad vi säger eller vad det betyder!

Detta år på TeenStreet vill vi fokusera på bönen som Jesus lärde oss och vi vill upptäcka allt som Jesus ville att vi skulle veta om Gud och hans hjärta för oss när vi ber så här!

Jesus hade en så nära relation med Gud – han sa att han och Fadern var ett… och vi är inbjudna att ha samma slags relation med Gud!

I den bönen sa Jesus att de skulle be “Tillkomme ditt rike”… vi vill vara människor som söker Hans rike och som tillsammans med Honom för riket NÄRMARE.

Hur kommer vår värld se ut om riket kommer NÄRMARE? Hur kommer våra hjärtan och liv att se ut när vi kommer NÄRMARE Kungen, vår Far?

Gud har så goda planer för oss och för världen vi lever i – och det har alltid varit hans plan att vi alla ska komma NÄRMARE Honom!

Märk i din kalender "TeenStreet 2018"
28 juli - 4 augusti i Oldenburg, Tyskland!