INSPIRERAD

Nyckelvers: Ordspråksboken 3: 5-6
Förtrösta (lita) på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. (Folkbibeln)

Enligt forskningen (okej, Google) så fattar människor i genomsnitt 35 000 beslut varje dag. En del beslut känns enkla att ta, andra beslut är svårare eller mer komplicerade att fatta. Beslut kan ha en stor påverkan på våra liv och världen vi lever i.

Visdom är förmågan att använda sin kunskap och erfarenhet för att fatta bra beslut. Bibeln säger att det var med visdom som Gud skapade jorden. Bibeln säger också att visdom ger oss liv och glädje. När vi står inför olika beslut kan vi vända oss till Gud för att få den visdom vi behöver för att kunna fatta bra och livgivande beslut. Beslut som reflekterar meningen med att Gud skapade oss.

Precis som vid världens skapelse då Gud andades liv in i Adam, så fortsätter Gud att andas liv in i dem som han har skapat, så att vi kan leva INSPIRERADE av Honom och reflektera Honom i allt vi säger och gör. När andra ser att Guds Ande är aktiv i oss kan de också bli inspirerade att leva och älska som Gud ville att vi skulle göra.

När vi lever inspirerade av Gud, så talar vi ord av sanning och liv, ger fattiga hopp, söker rättvisa för de förtryckta, förmedlar fred och älskar våra medmänniskor. Framför allt förtröstar vi på Gud som älskar oss djupt och ovillkorligt och önskar gott till allt som Han har skapat.

Märk i din kalender "TeenStreet 2019"
27 juli - 3 augusti i Offenburg, Tyskland!