NYFIKEN: ivriga att få veta eller lära oss något

I Bibeln kan vi läsa om hur Jesus levde när han var här på jorden – vad han gjorde, vart han gick, människorna han talade med, vad han sa och även… frågorna han ställde. I evangelierna har man räknat ihop att Jesus ställde över 300 frågor!! Mycket fler frågor än vad han svarade på. 

När vi är NYFIKNA blir vi ivriga att lära oss och få veta saker – ett bra sätt för oss att göra detta är att ställa frågor. Konversationerna som Jesus hade med människor började ofta med en fråga; frågor för att undervisa dem, hjälpa dem upptäcka på egenhand vem Han var, utmana tankar de hade, hjälpa dem växa och att alltid visa dem den ultimata Sanningen, Jesus själv. 

Jesus inbjuder oss till att följa Honom – på en resa av tro som är full av förundran och med en Gud som är så fantastisk att vi kommer spendera en livstid med att lära oss om Honom. När vi tittar på frågorna Jesus ställde kan vi börja förstå och upptäcka vem Han är, vad som är viktigt för Honom, varför Han kom till oss och vad Han kallar oss till att göra. När vi har Jesus som förebild för hur vi ska leva och ställer frågor om Gud, livet, oss själva och andra, har vi möjlighet att växa i tro och gå djupare in i relation med Honom. 

Var vänder vi oss med våra frågor om vilka vi är, meningen med våra liv, våra erfarenheter och världen vi lever i? Vi kan vända oss till Gud både på egen hand och tillsammans med andra. Gud välkomnar vår nyfikenhet, Han välkomnar våra frågor och våra tvivel och vill att vi ska komma till Honom när vi söker efter svar.

I år kommer vi under temat NYFIKEN kolla på olika frågor som Jesus ställde. Vi kommer tillsammans upptäcka vad vi kan lära oss eller få veta när vi kollar på samtalen som Jesus hade och de frågorna vi ställer till Honom. Tillsammans vill vi vara nyfikna på vår tro, vara envisa när vi följer Jesus och ivrigt längta efter att lära oss och växa under tiden vi vandrar tillsammans med en Gud som är större än vår vildaste fantasi och som älskar oss mer än någon någonsin kan mäta! 

18En gång när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom frågade han dem: ”Vem säger folket att jag är?” 20”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” (Lukasevangeliet 9:18,20a)