Ett stort svart torn står mitt i matsalen på TeenStreet (TS), med orden ”Maison de Ville” i lysande bokstäver mot den mörka väggen. Av allt att döma är det ett femstjärnigt hotell. Receptionister delar ut nycklar till grupper av tonåringar efter hand som de checkar in, men vad som händer därefter är den bäst bevarade hemligheten på hela TS.
För fjärde året i rad är Global Village en del av TS. Global Village, en innovativ och interaktiv upplevelse som låter tonåringar och vuxna ta del av en levande missionsupplevelse, är ett projekt inom OM Europa (organisationen bakom TS). Samtidigt som de kommer ansikte mot ansikte med en brusten värld så får deltagarna uppleva Guds kärlek till människorna och de utmanas att sprida kristi ljus på svårtillgängliga platser och bland onådda folk. Efteråt får deltagarna sitta ner tillsammans med erfarna själavårdare och dela sina upplevelser, be tillsammans och man får möjlighet att samtala med missionärer från olika missionsfält. År efter år utmanar och inspirerar Global Village människor till att på olika sätt gå ut och göra en skillnad i världen.
Men hur började det egentligen?
David Svensson är OM Sveriges missionsinspiratör. Bland hans arbetsuppgifter ingick tidigare att åka med grupper på missionsresor. För fem år sedan åkte han till Ukraina med en grupp svenska konfirmander. Gruppen bestod av ett trettiotal ungdomar varav de flesta var 14 år gamla. Resan ingick som ett obligatoriskt moment i kyrkans konfirmationsundervisning och under bussresan ner utbrast en av killarna: ”Ni har förstört hela mitt lov!”. I det läget visste inte David riktigt vad han gett sig in på eller om det var fler som delade pojkens syn på resan.
I Ukraina besökte gruppen barnhem, skolor och kyrkor och gjorde olika praktiska uppgifter. ”Vi arbetade som ett team, levde som ett team och upplevde saker tillsammans” förklarar David. På resan hem vände sig pojken som tidigare uttryckt sitt missnöje till David och sa: ”Vet du? Det här har varit den bästa veckan i mitt liv!”
David funderade mycket över vad som fått pojken att ändra sin inställning och han kom fram till att det handlade om upplevelsen. Den här pojken hade fått uppleva mission. ”Han fick inte bara se det eller höra om det, han fick ta del av det med alla sina sinnen” säger David.
Hemma på kontoret i Sverige var David del av ett team som funderade kring hur man bättre kunde presentera OM:s arbete på TS. Man hade redan något som kallades Global Village, ett torg med olika montrar som presenterade OM:s olika arbetsområden, men det var inte så man ville presentera OM. David kom att tänka på pojken på resan och frågade resten av teamet om man inte kunde göra något liknande på TeenStreet, att helt enkelt ta dem någon annanstans.
Det är såklart inte möjligt att åka iväg till ett annat land mitt under TS, men varför inte låtsas åka iväg någonstans? Som David kommer ihåg det så fanns tanken plötsligt bara där: ”Vi bygger en flygplats och tar dem bort från deras egen värld och egna bekvämlighet. Vi tar dem till en annan plats och låter den platsen bli levande för dem. Det var början på Global Village så som det ser ut idag på TeenStreet.”
År 2012 var det premiär för det nya Global Village, där tonåringarna utmanades att resa till de blinda, de fattiga, de förföljda och de förtrycktas land. ”Det var en chansning” kommer David ihåg, men teamet fick en överväldigande respons och nästan 2000 människor besökte Global Village det året. ”Jag tror att det var Guds idé” säger David. ”Vi visste inte hur det skulle bli, men jag tänkte att om vi försöker och Gud vill det, så kommer han se till att folk kommer dit”.
Sen dess har Global Village vuxit och ett nytt team vuxit fram för att ta hand om arbetet. Förutom TS så har Global Village besökt fem olika länder på konferenser som 'Opwekking' i Nederländerna och 'Mission Net' i Tyskland. Dessutom har en tretimmars-version satts upp i Sverige och på Färöarna. Enligt David är det här bara början.
Medan tonåringar checkar in på det femstjärniga hotellet på TS, utan att veta vad som väntar dem, så är en sak säker: Gud kommer att tala till dem genom den här upplevelsen, och de kommer att utmanas att se vilken roll de kan spela i missionen.