Image
35488.jpg

Anna aikaa, jaa elämää

"John" on Lähi-idässä asuva arabikristitty, jonka sydämellä on opetuslapseuttaminen. Viitisen vuotta sitten John koki Jumalan kutsuvan häntä palvelemaan arabeja, jotka ovat maista, joissa on vielä vähemmän kristittyjä kuin hänen omassa maassaan.

John* on Lähi-idässä asuva arabikristitty, jonka sydämellä on opetuslapseuttaminen. Viitisen vuotta sitten John koki Jumalan kutsuvan häntä palvelemaan arabeja, jotka ovat maista, joissa on vielä vähemmän kristittyjä kuin hänen omassa maassaan. ”Koin Jumalan kertovan, että minun tulisi keskittyä opetuslapseuteen. Nähdäkseni Jeesuksen painopiste oli myös siinä. Hän keskitti lähes kaiken aikansa kahteentoista opetuslapseensa”, John kertoo. 

John osallistui OM:n opetuslapseuskoulutusohjelmaan ja liittyi sen käytyään koulutuksen vetotiimiin. Hän rekrytoi, kouluttaa ja mentoroi arabikristittyjä, jotta he voisivat palvella vähiten tavoitetuissa muslimimaissa. ”Tavoitteemme on varustaa työntekijöitä opetuslasten tekemiseen. Ei ole kyse vain siitä, että minä teen opetuslapsia, vaan että muutkin tekevät sitä yhtä aikaa täällä ja muissa muslimimaissa”, John kertoo. 

Eräs Johnin opetuslapseuttamista ihmisistä on Rami*, joka on kristitty pakolainen naapurimaasta. Rami on innokas evankelista, mutta ei alun perin ollut kiinnostunut liittymään mukaan tiimiin ja koulutukseen. Ystävyys Johnin kanssa sai hänet kuitenkin mukaan. ”Näin, miten Rami kasvoi monin tavoin koulutuksen aikana. Hänen evankelistan sydämensä kasvoi, kun hän oppi ymmärtämään paremmin opetuslapseuttamisen ja tiimityön merkityksen”, John kertoo. 

Ramilla oli ollut aiemmin tapana siirtyä aina seuraavaan ihmiseen, kun joku oli ottanut Jeesuksen vastaan. ”Kun opin opetuslapseuttamisesta koulutuksessa, ajattelin, että sitä on vaikea soveltaa, mutta yritin kuitenkin”, Rami kertoo. 

Rami kertoi oppimastaan muutamalle kristitylle ystävälleen. He innostuivat opetuslapseuttamisesta ja aloittivat sen omien ystäviensä ja perheensä parissa. ”Näin, miten moninkertaistuminen ei riipu yksittäisestä ihmisestä. Kun opetuslapseutan näitä ihmisiä, he tekevät niin muille ja ketju jatkuu”, Rami selittää. Hän ymmärtää nyt, että moninkertaistuminen tapahtuu luonnollisesti, kun keskitytään siihen, että uskovista kasvaa Kristuksen palvelijoita. 

John painottaa totuuden merkitystä elämässä. ”Radikaali opetuslapseus ei ole vain teoriaa, vaan pikemminkin totuuden elämistä todeksi ja kertomista muille.” 

*Nimi muutettu 

Teksti: Ava Moore 

Share on