Gebed

OM in België legt zich erop toe, te bidden dat Gods Koninkrijk mag komen in België.

 

We doen dit tijdens onze regelmatige gebedssamenkomsten, maar ook door samen met andere kerkgemeenschappen en gebedsgroepen in België Gods nabijheid op te zoeken en voorbede te doen. Wij bidden dat zijn Lichaam mag groeien en dat er nieuwe gemeenschappen van Jezus-volgers zullen ontstaan in heel België.

OM in België huisvest enkele leden van de Prayer Hub, een internationaal team dat een gebedscultuur aanmoedigt, faciliteert en ondersteunt bij OM-ers wereldwijd. De Prayer Hub bestaat uit mensen die het gebed beschouwen als het belangrijkste deel van hun bediening, mensen die regelmatig tijd doorbrengen in het gebed voor hun eigen omgeving en die daarbij de visie behouden voor het wereldwijd mobiliseren van christenen die noden overal ter wereld in het gebed willen brengen.

Een van de ruimtes in ZavCentre , het conferentiecentrum van OM in België, is gereserveerd voor dat dagelijkse gebed. Bidden voor de OM-leiders, de OM-bedieningen en de minst bereikten is een van de manieren waarop we uiting geven aan ons verlangen om levendige gemeenschappen van Jezus-volgelingen te zien ontstaan onder de minst bereikten. Ook aanbidding en geestelijke groei maken deel uit van deze gebedsmomenten.