Wij zijn een wereldwijde gemeenschap van Jezus-volgers, die eensgezind Gods liefde doorgeven.

Het is zeker dat Jezus op aarde heeft geleefd. Hij onderscheidde zich door zijn unieke karakter en is een van de belangrijkste figuren van de mensheid, zelfs 2000 jaar na zijn dood.

Wij geloven dat de evangeliën een nauwkeurig verslag geven van Jezus’ leven en sterven. Hij werd ten onrechte ter dood gebracht en doordat Hij zichzelf opofferde, is er bevrijding voor iedereen die ervoor kiest deze te aanvaarden.* Wij geloven dat Jezus op de derde dag uit de dood is verrezen en nu naast God op de troon zit in de hemel.

Wij zijn mensen die vandaag persoonlijk Gods hand in ons leven ervaren. Zijn liefde heeft onze levens en harten veranderd op een onvoorstelbare manier. We willen dat onschatbare geschenk - dat nog steeds in ons werkt - delen met iedereen die ervoor openstaat.

Wij houden van België. Dit is een rijk land, maar ons hart doet pijn als we beseffen dat de meeste Belgen geen persoonlijke relatie met God hebben. Wij zijn God onbeschrijflijk dankbaar voor onze relatie met Hem; Hij geeft ons de kracht om in deze gebroken wereld te leven.

Wij zijn hier om met de mensen in België te delen wie Jezus is. Dat doen we zo:

 

OM in België is een afdeling van OM International, een non-profitorganisatie die werd opgericht in de jaren negentienzestig.

*Als je hierover meer wilt weten, raden we je aan het Evangelie van Johannes te lezen. Je kunt altijd contact met ons opnemen als je hierover wilt praten.