Mobilisatie

Mobilisatie draait om partnerschappen en netwerken. Wij bieden en wijzen op mogelijkheden en bronnen voor actief Gebed, Discipelschap, Outreach en Mobilisatie. Ons doel daarbij is, levendige gemeenschappen van Jezus-volgers te vormen, aan te moedigen en te ondersteunen.

We zetten ons in om lokale en wereldwijde gemeenschappen van Jezus-volgers te versterken en we moedigen anderen aan om hun steentje bij te dragen. Wij bieden platforms waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om van gedachten te wisselen en elkaar te steunen in de taken die God hun heeft gegeven.

Wij geloven dat het Goede Nieuws van Jezus Christus naar elke context van de wereld van vandaag kan komen. We verlangen ernaar dat alle mensen Jezus Christus persoonlijk leren kennen en zich richten op hun door God gegeven doel in het leven. Door te geloven dat met Jezus Christus alle dingen mogelijk zijn, willen we jong en oud bekendmaken met en leren leven in de levensveranderende realiteit van God - Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wat ons mobiliseert en wat ons motiveert om anderen te mobiliseren, is Gods roeping, zijn missie en zijn doelen.

We nodigen je uit om samen met ons te mobiliseren: Voor Gods Koninkrijk, voor Gods glorie, voor Gods schepping - door Jezus Christus.