Outreach

In België, een land waar men openhartig is over de nood aan zingeving en samenzijn, willen wij door middel van relaties tonen wie Jezus is. Daarom maken we onszelf beschikbaar op plaatsen en bij activiteiten die tot ontmoeting, gesprekken en uiteindelijk vriendschappen kunnen leiden.

Enkele van die plaatsen en activiteiten zijn:

- Straatevangelisatie: we komen op straat niet vaak dezelfde mensen tegen, maar God kan zelfs die willekeurige ontmoetingen gebruiken. Of het nu in ons persoonlijk woon-werkverkeer is of tijdens een georganiseerd evenement, we proberen onze hoop te delen met iedereen die bereid is te luisteren.

- Muziek

Muziek kan harten raken op een andere, diepere manier dan woorden alleen. Ook is het iets waarvan iedereen geniet, ofwel door muziek te maken, ofwel door ernaar te luisteren. Zo komen oprechte emoties tot uiting in lofprijzing, belijdenis van zonden of reflectie, en willen we die gebruiken tot Gods eer.

- Online evangelisatie:

De digitale wereld maakt deel uit van het dagelijks leven. Via het internet communiceren mensen met elkaar, doen ze hun inkopen en zoeken ze naar antwoorden. We stellen onszelf voortdurend bloot aan een eindeloze stroom van informatie. Ons team draagt bij aan degelijke christelijke antwoorden, input en informatie online. 

- Beeldende kunst: net als bij muziek, maken we gebruik van beeldende kunst om over te brengen wat soms moeilijk in woorden kan worden uitgedrukt. We gebruiken beeldende kunst om verhalen te vertellen en te begrijpen en om uitdrukking te geven aan ware verhalen van gebroken mensen met een Redder en eeuwige hoop.

- Sport: weinig zaken brengen mensen samen zoals sport dat doet. Het kan een uitlaatklep bieden en een levensstijl worden, maar biedt ook ruimte om vriendschappen te vormen en te verdiepen, ons leven met anderen te delen en bekendheid te geven aan onze hoop in Christus.

Jezus zei: "De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders." (Lucas 10:2) Dit Bijbelvers van bijna 2000 jaar geleden geldt vandaag voor België. Als je overweegt om samen met andere OM-ers je geloof uit te dragen, neem dan gerust contact met ons op!