Discipelschap

 
Why is this? Als OM leggen we grote nadruk op discipelschap.
Waarom?

 

Een eenvoudig antwoord is dat Jezus ons opdroeg de wereld in te gaan en alle volken tot discipelen te maken (Matteüs 28:19-20). Discipelen van wie? Wel, de Bijbel draagt ons op om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het zijn dus Vader, de Zoon en de Heilige Geest van wie we discipelen moeten zijn. Het lijkt logisch, maar het is niet zo vanzelfsprekend dat dit in praktijk wordt gebracht.

We zijn ook geroepen om nieuwe gelovigen alles te leren wat Christus ons heeft geleerd.  We krijgen een glimp te zien van hoe dat er in de praktijk uitziet als we de "elkaar"-uitspraken in het Nieuwe Testament lezen. Dat zijn er meer dan 50, en allemaal zijn ze gefocust op eenheid, liefde en nederigheid. Toen Christus naar de aarde kwam, gaf Hij het perfecte voorbeeld van hoe een Geest-vervuld en Geest-geleid leven eruitziet. Als we de wereld hopen te bereiken met het goede nieuws van Jezus, dan doen we dat niet door enkel de waarheden van het evangelie uit te spreken, dat moet samengaan met een Geest-vervuld en -geleid leven.

Discipelschap is erop gericht om mensen te laten ontdekken wat het in de praktijk betekent, vol van de Heilige Geest te zijn en ons door Hem te laten leiden. Als mensen hierin groeien, worden ze een levend getuigenis van Jezus Christus en als getuigen maken ze aan anderen duidelijk hoe goed het Goede Nieuws is.

Twaalf discipelen hebben de wereld op zijn kop gezet! Wij kunnen hetzelfde doen, tot eer van Jezus Christus.