om i danmark

Vores vision er, at alle skal høre evangeliet mindst én gang.

 

OM Danmark er den danske afdeling af den internationale, tværkirkelige missionsorganisation Operation Mobilisation, som arbejder i 110 lande og gennem skibe Logos Hope og Doulos Hope.

Remote video URL
OM Danmark Visionsvideo

OM Danmarks målsætninger:

 

 

At sende danske missionærer godt ud i verden med evangeliet.

At inspirere og motivere danske kristne til at involvere sig i mission.

At støtte op om
missionale kirkeplantninger
i Danmark.

OM Danmarks ansatte og bestyrelse:

Ansatte OM DK

Staben i OM Danmark består af Helena Olsen (bogholder), Finn Jøssang (assisterende landsleder) og Helle Samuelsen (landsleder)

bestyrelsen

OM Danmarks bestyrelse (fra venstre): Nikolaj Kjærby, Mathias Rønne, Flemming Windfeld (formand), Helle Rønne Samuelsen (Landsleder), Poul Michael Fanøe, Pernille Solhøj (næstformand) , og Samuel Bramming,

Milan en Rajesh

Vores kerneværdier

  • At kende og ære Gud.

  • At kende og ære Gud.

  • At leve i overgivelse til Guds ord.

  • At være mennesker af nåde og integritet.

  • At tjene selvopofrende.

  • At elske og værdsætte mennesker.

  • At afspejle forskelligheden i Guds legeme.

  • At evangelisere i verden.

  • Global forbøn.

Vores tro

Gud
Vi tror, at der er én Gud, evig og eksisterende i tre personer: Fader, Søn og Helligånd.
Jesus
Vi tror på en fuldt guddommelig og fuldt menneskelig Jesus Kristus. Vi tror på hans jomfrufødsel, hans syndfrie liv, autenciteten af hans mirakler, hans stedfortrædende død, hans kropslige opstandelse og at han er faret til himmels.
Helligånd
Vi tror på en personlig og guddommelig Helligånd. Vi tror han giver liv og trøster alle troende.
Bibelen
Vi tror på at Bibelen, både det ny- og det gamle testamente, i dens originale tekst er fuldstændig inspireret af Helligånden, uden fejl, og er den endelige autoritet for kirken.
mennesket
Vi tror på at mennesket oprindeligt var skabt uden synd. Fristet af Satan faldt mennesket og bragte hele menneskeheden under fordømmelse og evig adskillelse fra Gud.
Frelse
Vi tror at mennesket er frelst gennem anger og tro på Jesu genopstandelse. Retfærdiggørelse sker gennem nåden alene.
Kirken
Vi tror at Kirken er Guds legeme.
genkomst af Jesus Kristus
Vi tror på den personlige og legemlige genkomst af Jesus Kristus for at fuldende vores frelse og etablere hans glorværdige kongerige.